Цілі та проблематика

Журнал “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Волинського національного університету імені Лесі Українки – видання, яке охоплює широку гаму наукових досліджень у сфері політології та міжнародних  відносин. Видання містить статті, які висвітлюють теорію та історію політичної науки, політичні інститути та процеси, політичну культуру та ідеологію, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, етнополітологію та етнодержавознавство, суспільні комунікації та регіональні студії.

Мета журналу – наукове інформування, популяризація наукових знань, публікація результатів прикладних та фундаментальних досліджень у галузі політології та міжнародних відносин

У журналі публікуються матеріали за такими напрямами:

РОЗДІЛ І. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

РОЗДІЛ ІІ. СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

РОЗДІЛ ІІІ. РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

РОЗДІЛ ІV. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

РОЗДІЛ VI.  РЕЦЕНЗІЇ

 

Читачі журналу – викладачі вищих навчальних закладів, науковці, аспіранти, здобувачі, студенти.

Жанри. Головний жанр – наукова стаття.

Окрім цього, видання вміщує аналітичні огляди, інформаційні повідомлення, рецензії на науково-методичні видання, листи до редакції.

Матеріали публікуються  українською, англійською, польською мовами.

“Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Волинського національного університету імені Лесі Українки – рецензований журнал, фахове вітчизняне видання, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямами; 

23.00.01 Теорія та історія політичної науки

23.00.02 Політичні інститути та процеси

23.00.03 Політична культура та ідеологія

23.00.04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

23.00.05 Етнополітологія та етнодержавознавство

052 Політологія

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини

 

Засновник журналу – Волинський національний університет імені Лесі Українки

Журнал видається два рази на рік.

Журнал отримав Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 22739-12639 Р від 24.04.2017.

Із 2018 року журнал зареєстровано в міжнародному центрі ISSN 2524-2679 (Online),  ISSN 2522-1663 (Print)

 

Інтернет-сторінка видання – https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint

 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата науккатегорія В (Наказ МОН України від 24.09.2020 №1188)