КРОСКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ЧИННИК ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Автор(и)

  • Олена Сакалюк Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2022-01-55-64

Ключові слова:

публічна дипломатія, міжнародна інтеграція, міжкультурна комунікація, міжпредметні підходи, кроскультурна підготовка, міжкультурні контакти

Анотація

У статті проаналізовано вітчизняні та іноземні наукові джерела щодо сутності кроскультурної підготовки майбутніх   викладачів   вищої школи як чинника публічної дипломатії; розглянуто питання щодо реалізації кроскультурного підходу в системі вищої освіти; виявлено кроскультурні передумови освіти та виховання особистості в сучасно- му суспільстві; проведено аналіз основних аспектів кроскультурної підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти; розкрито специфічні особливості основних підходів до трактування крос- культурної підготовки майбутніх педагогів. Також розглянуто засади філософсько-культурологічного    втілення    етноосвітянських    стратегій і важливість їх застосування в педагогічній практиці; запропоновано кроки для оптимізації функціонування політики публічної диплома- тії; розкрито взаємозв’язок між кроскультурою та освітою як чинника- ми вдосконалення системи професійної освіти майбутніх викладачів ЗВО; обґрунтовано необхідність поглибленого дослідження механізмів кроскультурної готовності майбутніх педагогів для публічної дипломатії. У статті доведено вузькість підходу до тлумачення кроскультурної підготовки майбутніх викладачів вищої школи як важливої властивості особистості педагогів, що проявляється лише на рівні взаємодії різних національних культур та визначає світоглядні позиції, творчий потенціал, систему цінностей, переконань; запропонована класифікація компонентів професійно-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ЗВО на основі кроскультурного підходу, такі як аксіологічний, цільовий, технологіч- ний та особистісно-творчий. Виокремлено альтернативне тлумачення кроскультурної підготовки викладача ЗВО як уміння педагога вищої школи ефективно вступати в комунікацію зі студентами через володіння культурно-специфічними знаннями; проаналізовано умови реалізації кроскультурної підготовки майбутніх викладачів вищої школи; у статті підкреслено важливу роль міжнародної дипломатії як системи вчинків, обміну ідеями, інформацією, цінностями, традиціями, віруваннями та іншими аспектами кроскультурної взаємодії; наведено чіткий перелік завдань, що потребують реалізації в контексті кроскультурного підхо- ду. Висновки дослідження ґрунтуються на сукупності кроскультурних аспектів етноосвіти та формуванні педагогічної готовності майбутніх педагогів.

Посилання

Branitska, T., Kashchenko, N., Kukhar, I. Kulturna dyplomatiia yak sposib komunikatsii v interesakh natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Funktsionuvannia i roz- vytok mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia. URL:https://webcache.googleuser- content.com/search?q=cache:DmkhGiKT3uMJ:https://maup.com.ua/assets/files/ex- pert/16/13.pdf+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua.

Kovalchuk, L., Konyk, M. (2009). Kulturolohichna spriamovanist yak oznaka vysokoho rivnia profesionalizmu vykladacha vyshchoi shkoly. Visnyk Lviv. un-tu. Ser. ped, vyp. 25, ch. 205, p. 145.

Kunikowski S: Edukacja kulturalna wobec wyzwań cywilizacyjnych. Wyższa Szkoła humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, р. 21. URL:http://webcache. googleusercontent.com/search?q=cache:QCaZ9mL3f9IJ:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/ele- ment/bwmeta1.element.desklight-3e9e4bbc-afac-4497-8dcf.

Mashkina, C. V., Usatenko, T. P., Khomych, L. O., Shakhrai, T. O. (2016). Teoretychni zasady kulturolohichnoho pidkhodu u pidhotovtsi pedahoha do vyk- hovnoi diialnosti. Monohrafiia. IPOOD NAPN Ukrainy, 168 р.

Novykov, A. M. (2000). Rossyiskoe obrazovanye v novoi эpokhe / Paradoksы nasledyia, vektorы razvytyia. Moskva: Эhves, 272 p.

Oliinyk, O. V. (2006). Kulturolohichnyi pidkhid yak naukova osnova rozvyt- ku teorii ta praktyky pedahohichnoi osvity. Pedahohichni nauky. Naukovi pratsi, tom 50, vypusk 3, Chornomorskyi derzhavnyi universytet imeni Petra Mohyly, p. 39–43.

Se, Tszin (2011). Sutnist kulturolohichnoho pidkhodu v protsesi formuvannia dukhovnoi kultury suchasnoi molodi. Nauka i osvita, № 1, p. 78–81.

Semikin, M. (2013). Kros-kulturna hramotnist suchasnoho pedahoha: Metodychnyi aspekt Naukovyi visnykMelitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 2 (11), p. 89.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28