ДИЗАЙН ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА СУБРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В КОНТЕКСТІ НОВИХ ВИКЛИКІВ

  • Valentyn Malynovskyi Луцький національний технічний університет
Ключові слова: субрегіональний рівень, район, децентралізація, публічна влада, публічна адміністрація

Анотація

Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування інституціональних та організаційно-правових засад формування нової моделі публічної влади на субрегіональному рівні в умовах децентралізації. Здійснено аналіз організаційно-правових засад функціонування існуючої системи державних органів та органів місцевого самоврядування, котрі функціонують на районному рівні. Виокремлені основні недоліки існуючої моделі публічної адміністрації, констатується її невідповідність не лише новому територіальному устрою субрегіонального і базового рівнів, а й викликам, що постали перед нашою країною. Констатується, що у нових політичних та економічних умовах, у зв’язку з викликами, у першу чергу безпекового характеру, пов’язаних з реальною військовою агресією Російської Федерації проти України та іншими потенційними загрозами суверенітету, національній безпеці та територіальній цілісності, а також в умовах переходу фактично всіх функцій місцевого самоврядування на рівень територіальних громад, а відповідно, переходу об’єктів управління і бюджетних призначень на базовий рівень, функціонал публічної адміністрації субрегіонального рівня потребує суттєвої корекції. У зв’язку з цим, Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 2014 р., покладена в основу децентралізаційної реформи, потребує суттєвого перегляду в частині організації публічної влади. Розглянуто зарубіжні моделі публічної адміністрації субрегіонального рівня, зокрема Польщі, Франції, Німеччини. Зарубіжна практика та вітчизняний досвід дали підстави автору зробити висновок, що, зважаючи на нові виклики для України, має суттєво змінитися парадигма публічної адміністрації субрегіонального рівня, що передбачає перехід від самоврядної моделі району до адміністративної, за якої основною місією новоствореного району має стати реалізація державної політики на відповідній території субрегіону

Посилання

Kontseptsiya reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorialnoyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini: zatv. rozporyadzhennyam Kab. Ministriv Ukrayiny vid 01.04.2014 r. № 333-r. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2014 r. № 30. St. 831. (in Ukrainian).

Pro utvorennya ta likvidatsiyu rayoniv: zatv. postanovoyu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 17.07.2020 № 807. Holos Ukrayiny. 18 lyp. 2020 r. S. 8-10. (in Ukrainian).

Malynovskyy V. YA. Territorial organization of power of Ukraine: conceptual principles of transformation: monographia: monohrafiya. Lutsk: RVV VNU im. Lesi Ukrayinky, 2010. S. 394-395. (in Ukrainian).

Malynovskyy V. YA. Conceptual bases of transformation of the territorial organization of the power of Ukraine: regional and local levels : dys. … d-ra polit. nauk: 23.00.02 / Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrayinky. Lutsk, 2011. S. 328, 365-366. (in Ukrainian).

Malynovskyy V. YA. Current state and prospects of public administration reform in Ukraine. Visn. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. 2008. № 1. S. 15–22; Malynovskyy V. YA. Subregional level of Ukraine: approaches to reform. Visn. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. 2010. № 2. S. 169–178; Malynovskyy V. YA. Representation of the state on the ground: the search for the optimal model. Actual problems of public administration at the present stage of state formation: materialy VIII Vseukr. nauk.-prakt. konf., 27 lystop. 2014 r. / za nauk. red. T. M. Lytvynenko, V. YA. Malynovskoho. Lutsk, 2014. S. 7–10. (in Ukrainian).

Pro vnesennya zmin do Byudzhetnoho kodeksu Ukrayiny vid 17 veresnya 2020 r. № 907-IX. Holos Ukrayiny. 2020. 13 zhovt. S. 12. (in Ukrainian).

Pro Stratehiyu natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny: zatv. rishennyam Rady nats. bezpeky i oborony Ukrayiny vid 14.09.2020 r. № 392/2020. Uryadovyy kuryer. 2020. 16 veres. S. 14. (in Ukrainian).

Promizhnyy riven upravlinnya v yevropeyskykh derzhavakh: skladnist proty demokratiyi? / za red. T. Larssona, K. Nodmena, F. Petitvillya. Kyiv: K. I. S., 2003. 346 s. S. 77. (in Ukrainian).

Yevropeyska khartiya mistsevoho samovryaduvannya vid 15.10.1985 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (data zvernennya 22.10.2020). (in Ukrainian).

Administrative reform in Ukraine: current status, problems and prospects: monohrafiya / za zah. red. N. R. Nyzhnyk, N. T. Honcharuk. Dnipropetrovsk: Monolyt, 2009. S. 284. (in Ukrainian).

Devemi ZH-F. Local government in France. Zb. nauk. pr. UADU: v 4 ch. Kyiv: UADU, 2000. Vyp. 2. CH. II. S. 77–82. S. 81. (in Ukrainian).

Polshcha tviy dilovyy partner: 2004/2005. Varshava: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2004. C.17. (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-11-26