Функціонування державних кордонів та розвиток прикордонних регіонів

  • Roman Kotsan Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: державний кордон, функції, контактні прикордонні регіони, державні інститути, політичний процес

Анотація

Розглянуто питання державного кордону. Наголошено, що державний кордон є багатоскладовим та поліфункціональним феноменом. Установлено, що юридично закріплений і міжнародно визнаний кордон набуває ознак політичності. Підкреслено, що політичний кордон є цілісним і динамічним явищем, якому притаманна внутрішня логіка розвитку. Він розвивається під впливом багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників та може трансформуватися. Узагальнено функціональні особливості державного кордону. Розглянуто головні, другорядні й специфічні його функції. Показано роль певних функцій кордону у встановленні зв’язків між суміжними державами. Узагальнено питання функціонування та інституційного забезпечення державних кордонів. Виявлено вплив функціонування державних кордонів на розвиток прикордонних територій. Розроблено схему розвитку та інтеграції контактних прикордонних територій. Виокремлено чинники розвитку контактних прикордонних регіонів. Розглянуто процес формування різних типів регіональних соціально-економічних систем за умови переважання тих чи інших функцій державного кордону. Виокремлено регіональні соціально-економічні системи слабкого й середнього рівнів інтеграції, а також інтегровані прикордонні соціально-економічні системи. Акцентовано, що за умови переважання бар’єрної та фільтрувальної функцій кордону на прикордонних контактних територіях суміжних держав формуються «ізольовані» регіональні соціально-економічні системи, а дія специфічних функцій тут призводить до формування нестійкого суспільно-політичного середовища. За умови переважання контактної функції кордону в межах контактних прикордонних територій формуються регіональні соціально-економічні системи середньоінтегрованого рівня або рівня повної інтеграції. З’ясовано значення функціонування державних кордонів та розвитку прикордонних регіонів на формування різноманітних зв’язків, рівень стабільності кордону та формування політичного середовища.

Посилання

Baklanov P. Ya. Transhranychnыe terrytoryy : problemы ustoichyvoho pryrodopolzovanyia / P. Ya. Baklanov, S. S. Hanzei. – Vladyvostok : Dalnauka, 2008. – 216 s. [Эlektronnыi resurs]. – Rezhym dostupa : http://gendocs.ru/v17754/?cc=1&view=pdf

Dolhov O. V. Osnovni teorii doslidzhennia politychnykh kordoniv yak chynnyka politychnoho protsesu / O. V. Dolhov // Visnyk SeaNTU: zb. nauk. pr. Vyp. 145/2013. Seriia: Politolohiia. – Sevastopol, 2013. – S. 15–109.

Zakon Ukrainy «Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy» vid 3 kvitnia 2003 r. kvitnia 2003 r. // Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy. – 2003. – № 27. – S. 208.

Kolosov V. A. Heopolytyka y polytycheskaia heohrafyia / V. A. Kolosov, N. S. Myronenko. – M. : Aspekt Press, 2001. – 479 s.

Kolosov V. A. Polytycheskaia heohrafyia sehodnia / V. A. Kolosov. – M. : Znanye, 1985. – 64 s.

Kolosov V. A. Teoretycheskaia lymolohyia: novыe podkhodы // Mezhdunarodnыe protsessы, 2003. № 3 (sentiabr-dekabr). [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.intertrends. ru/three/ 004html.

Kordon: vyznachennia, vydy, funktsii, problema yakosti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://djerelo.com/shpargalki/128-politology/geopolituka-shulga/8523-06-kordon-vyznachennya-vydy-fynkc%D1%96yi-prob lema-yakost%D1%96

Kotsan N. N. Terytorialna orhanizatsiia mytnoi diialnosti Ukrainy: Monohrafiia. – Lutsk : RVV «Vezha», 2005. – 384 s.

Kotsan R. Naukove doslidzhennia politychnykh osoblyvostei formuvannia i funktsionuvannia derzhavnykh kordoniv: pryntsypy ta pidkhody / R. Kotsan // Zhurnal «Politychne zhyttia» Donetskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stusa, № 3, 2017 r. – S. 46 – 52.

Kotsan R. Teoretychni aspekty funktsionuvannia derzhavnykh kordoniv / R. Kotsan // Zhurnal «Politychne zhyttia» Donetskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stusa, № 1–2, 2017 r. – S. 54 – 63.

Malynovska O.Iu. Derzhavni kordony yak linii rozmezhuvannia i obiednannia / O. Iu. Malynovska // Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia: nauk. zb. – K. – 2001. – Vyp. 51. – S. 153–157.

Mikula N. Mizhterytorialne ta transkordonne spivrobitnytstvo : Monohrafiia. / N. Mikula. – Lviv : IRD NAN Ukrainy. – 2004. – 395 s.

Trokhymchuk S. V. Zahalna politychna heohrafiia z osnovamy heopolityky / S. V. Trokhymchuk. – Lviv : RVV Lvivskoho universytetu, 1997. – 104 s.

Iaromenko S. Vplyv suspilno-heohrafichnykh faktoriv na osoblyvosti formuvannia heopolitychnykh stykovykh zon / S. Yaromenko. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Chseg/2009_7/ Yaryomenko.pdf

Kotsan R. State borders formation and institutionalization // KELM – Łódź: Fundacja Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO № 1 (17). – 2017. – S. 201–210

Опубліковано
2018-04-26