Процес рецензування

 

Рукописи, отримані редакцією, проходять подвійне сліпе рецензування. Рецензентам подається рукопис без зазначення прізвища автора (авторів). Авторам також не відомі прізвища рецензентів.

У рецензії повинні бути дані відповіді на такі питання:

  • Чи має публікація науковий характер та відповідає профілю видання?
  • Чи є оригінальними представлені результати?
  • Наскільки логічно викладено матеріал у статті та правильно вжито терміни?
  • Чи правильно укладено список використаних джерел?
  • Чи відповідають змісту статті висновки?

Висновок про можливість опублікування рукопису у виданні:

  • стаття рекомендована до публікації: «без зауважень», «із незначними зауваженнями (без повторної рецензії)», «зі значними зауваженнями (є необхідність повторного рецензування)»;
  • статтю не рекомендовано до публікації.               

Рецензії необхідно завіряти в порядку, установленому в установі, де працює рецензент.

У випадку відхилення статті редакція надсилає автору мотивовану відмову. Текст негативної рецензії автор отримує електронною або звичайною поштою.

Стаття, не рекомендовану рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймаємо.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність друку ухвлює редакційна колегія.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора та вказує орієнтовні терміни публікації. Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії й редакції видання «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Анкета рецензента (завантажити).