Аналітичний інструментарій оцінки інтеграції мігрантів у приймаюче суспільство

Ключові слова: інтеграція мігрантів, система індикаторів, показники Сарагоси, MIPEX, NIEM

Анотація

У статті зазначена необхідність побудови системи оцінки інтеграції мігрантів в українське суспільство. Розглянуто наявні та чинні інструменти такої оцінки. Для оцінки інтеграції мігрантів використовують системи індикаторів. Найбільш активно така система (показники Сарагоси) розроблялась, а наразі вдосконалюється в Європейському Союзі, витоки якої сягають 1999 р. На початку показники Сарагоси включали індикатори, які аналізували інтеграцію мігрантів за чотирма сферами, якот: зайнятість, освіта,  оціальне включення та активне громадянство. Згодом ця система розширилась.
Показники Сарагоси стали основою для побудови інших інструментів аналізу інтеграції мігрантів. Спільний проект OЕСР-ЄС «Settling In» (2018 р.) охоплює економічні та соціальні результати як шляхом кількісних, так і якісних вимірювань інтеграції й надає порівняння результатів інтеграції іммігрантів і їхніх дітей. Іншим інструментом, який за основу аналізу використав показники Сарагоси, є проект Індекс політики інтеграції мігрантів (MIPEX), що дає змогу провести порівняльний аналіз між країнами, оцінити ефективність ужитих змін. Для моніторингу розроблено 167 показників. У статті розглянуто також оцінку інтеграції мігрантів за проектом «Національний механізм оцінювання інтеграції» (NIEM), що ґрунтується на понад 150 індикаторах, розроблених чинних стандартах інтеграції до ЄС й охоплює різні сфери та види експертизи.
Зазначено, що в практичній площині для оцінки інтеграції мігрантів за системою індикаторів і порівняння досягнень за країнами Європи існують певні проблеми в джерелах та зборі статистичних даних. Описано європейський досвід побудови системи оцінки інтеграції мігрантів. Визначено алгоритм побудови системи індикаторів для моніторингу процесу інтеграції мігрантів у приймаюче суспільство. Указано підхід по поняття «показник» і характеристики, які він повинен містити.

Посилання

Mihratsiinyi profil Ukrainy za 2017 rik. (2018). Derzhavna mihratsiina sluzhba Ukrainy. Retrieved from https://dmsu.gov.ua/assets/files/mig_profil/migprofil_2017.pdf. (in Ukrainian)

Pyrozhkov, S. I. (Red.). (2018). Ukrainske suspilstvo: mihratsiinyi vymir : nats. Dopovid. K: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M. V. Ptukhy NAN Ukrainy (in Ukrainian).

Stratehiia derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy na period do 2025 roku. № 482-р. (2017) (in Ukrainian).

Ukraina pryiniala novu Stratehiiu derzhavnoi mihratsiinoi polityky, rozroblenu za

pidtrymky MOM. Retrieved from https://dmsu.gov.ua/news/dms/ukrajna-prijnyala-novu-strategiyuderzhavnoj-migraczijnoj-politiki-rozroblenu-za-pidtrimki-mom.html. (in Ukrainian)

Perruchoud, R., Redpath-Cross, J. (Ed.). (2011). Glossary on Migration. Retrieved from https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf. (in English).

The United States Agency for International Development. How to Develop Indicators. Retrieved from https://www.thecompassforsbc.org/how-to-guides/how-develop-indicators (in English).

Huddleston, Th., Niessen, J., Tjaden, J. D. (2013). Using EU Indicators of Immigrant Integration Final Report for Directorate-General for Home Affairs. Retrieved from https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/legalmigration/general/docs/final_report_on_using_eu_indicators_of_immigrant_integration_june_2013_en.pdf. (in English).

European Commission. Policy background. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/background (in English).

OECD/European Union. (2015). Indicators of Immigrant Integration 2015 Settling in. Retrieved from http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf. (in English).

Gilmartin, M., Dagg, J. (2018) Measuring migrant integration in Ireland. Maynooth University Department of Geography. MUSSI Working Paper Series № 5. Retrieved from https://www.maynoothuniversity.ie/sites/default/files/assets/document//working%20paper%205%20measuring%20migrant%20integration%20in%20ireland.pdf. (in English).

OECD/European Union. (2018). Settling in 2018: Indicators of Immigrant Integration. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264307216-en.pdf?expires=1573412312&id=id&accname=guest&checksum=D6E361B9EC1BC25C552035FB179A5E47 (in English).

Yontsev, V. A. (Red.) (2015). Yntehratsyia myhrantov: vozmozhna ly ona v sovremennom obshchestve? Moskva: Эkonomycheskyi fakultet MHU ymeny M. V. Lomonosova. Retrieved from https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=27363&p=attachment (in Russian).

MIPEX. Methodology. Retrieved from http://mipex.eu/methodology (in English).

NIEM. National Integration Evaluation Mechanism (NIEM Project). Retrieved from http://www.forintegration.eu/pl/about-the-project (in English).

Wolffhardt, A., Conte, C. A., Huddleston, Th. (2019). The European Benchmark for Refugee Integration: a Comparative Analysis of the National Integration Evaluation Mechanism in 14 EU Countries. Retrieved from http://www.forintegration.eu/pl/pub/the-european-benchmark-forrefugee-integration/dnl/28 (in English).

Bijl, R., Verweij, A. (Eds.). (2012). Measuring and Monitoring Immigrant Integration in Europe Integration Policies and Monitoring Efforts in 17 European Countries. Retrieved from https://www.scp.nl/dsresource?objectid=cf309a10-beee-4bc9-883e-629e7e69c5bf&type=org (in English).

WODC. (2017). Immigrant Integration Indicators Proposal for Contributions to the Formulation of a System of Common Integration Indicators. Retrieved from https://www.puntosud.org/wp-content/uploads/2016/02/1365-fulltext_tcm44-80242.pdf (in English).

Опубліковано
2019-10-31