Когнітивне моделювання розвитку загроз приватності особистості та безпеці країни

Ключові слова: кібербезпека, приватність особи, персональні дані, кіберзлочин

Анотація

У статті здійснено когнітивне моделювання розвитку загроз приватності особистості та безпеці країни. Для моделювання обрано такі фактори: «Приватність особистості», «Безпека розвитку країни», «Розробка систем захисту», «Онлайн-присутність», «Кібер-атаки», «Втрати від кіберзлочинів», «Витрати на захист», «Сталий розвиток». Результати показали, що всі фактори в системі є дестабілізаційними й чутливими до змін. Найбільш чутливим є фактор «Онлайн-присутність». Такий характер системи свідчить про те, що будь-які зміни можуть дестабілізувати систему, привести до змін усі інші фактори. При цьому система сама сприятиме таким змінам, оскільки є нестійкою. Отже, уся система забезпечення захисту приватності особистості та безпеки країни потребує постійної уваги й моніторингу змін усіх факторів. Фактори «Приватність особистості» та «Безпека розвитку країни» є взаємозалежними, оскільки демонструють майже однаковий вплив на них усіх інших факторів системи. Так, ці фактори підсилюватимуться при зростанні факторів «Розробка систем захисту», «Онлайн-присутність», «Витрати на захист» і «Сталий розвиток». Зростання рівня захисту приватності особистості сприятиме зростанню рівня безпеки країни й навпаки. При цьому «Приватність особистості» сильніше впливає на зміцнення рівня безпеки країни, порівняно з впливом безпеки держави на захист приватності особистості при її присутності в мережі Інтернет. Лише два фактори – «Кібератаки» та «Втрати від кіберзлочинів» зменшуватимуть рівень захисту приватності
й безпеки країни при їх зростанні. Рівень захисту приватності є більш чутливим до впливу на неї з боку кібератак, порівняно з чутливістю рівня безпеки країни. На рівень безпеки розвитку держави найбільше впливає рівень захисту приватності особистості, і цей вплив на 14 % більш потужний, порівняно з протилежним впливом факторів. Аналіз засвідчив, що основним пріоритетом під час розвитку мережевих технологій, упровадженні ІКТ у всі сфери суспільного життя та розвитку інформаційної економіки повинно бути забезпечення захисту приватності особистості, її персональних даних. Забезпечення безпеки розвитку країни потребуватиме більшого рівня розвитку систем захисту, порівняно із захистом приватності особистості, при цьому на 4 % менше впливатиме на сталий розвиток.

Посилання

Malyhin, O. V., Bondarenko, O. I. (2017). Kohnityvne modeliuvannia mizhnarodnykh vidnosyn: osoblyvosti ta udoskonalennia metodyky doslidzhen. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Lutsk: Vezha-Druk, Vyp. 6 (355), P. 64–69. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/7866/3/Nvvnum_2017_6_13.pdf

Bondarenko, O. I. (2018). Analiz zahroz bezpetsi rozvytku krain kriz pryzmu kiberzlochynnosti. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky: nauk. zhurn. Lutsk, № 2 (375). P. 54–64. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7111

Bondarenko, O. I., Malyhin, O. V. (2018). Analiz zahroz zabezpechenniu pryvatnosti osoby kriz pryzmu zlochynnosti v informatsiinii sferi. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky: nauk. zhurn. Lutsk, № 1 (374), P. 43–52. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6566

Опубліковано
2019-10-31