ПРАКТИКА ЦИФРОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

  • Yana Matchuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-8830-3879
Ключові слова: цифрова дипломатія, Чеська Республіка, публічна дипломатія, зовнішня політика, культурна дипломатія, економічна дипломатія

Анотація

У сучасних умовах масового поширення Інтернет-технологій та їх охоплення аудиторії, тенденції до переважного використання мобільних пристроїв у споживанні контенту, а також прогресивно зростаючої ролі й впливовості соціальних медіа-платформ природним є те, що зовнішнся політика та дипломатія як сфери не могли залишитись осторонь цих глобальних трендів. Більше того, вони не лише не утрималися від змін, а й натомість ефективно використали нові можливості, тим самим створивши окрему галузь – цифрову дипломатію. Відтак, цією статтею ми долучаємо до наукового дискурсу про явище цифрової дипломатії, яке порівняно нещодавно ввійшло в наукове середовище, а тому досі не було концептуалізовано в комплексну загальноприйняту теорію.

Отже, у цій розвідці проаналізовано організацію та впровадження цифрової дипломатії в Чеській Республіці. Ми зосереджені на теоретичному підході Чеської Республіки до цифрової дипломатії, її позиції в зовнішній політиці країни та досвіді практичного впровадження її інструментів у зовнішньополітичну комунікацію. У цьому розрізі подано огляд теоритично-правової бази, що покладена в основу розвитку цифрової дипломатії в Чеській Республіці. У статті також проаналізовано інституційну систему у сфері цифрової дипломатії та роль її елементів у сприянні досягненню зовнішньополітичних цілей держави. Крім того, визначено ключові проекти,  розроблені чеськими урядовими й неурядовими організаціями та спрямовані на зміцнення іміджу країни й просування її бренду серед іноземних аудиторій за допомогою онлайн-інструментів і медіа-платформ. Як результат, у статті також запропоновано аналіз ефективності вибірки основних інструментів цифрової дипломатії, застосованих Чеською Республікою у своїй зовнішній політиці. Урешті, у праці сформульовано низку рекомендацій та висновків на основі даних, отриманих у рамках дослідження.

Посилання

Excerpts from Digital Diplomacy, E-diplomacy, Cyber diplomacy (2016) Diplo- Foundation: available at https://www.diplomacy.edu/e-diplomacy.

Excerpts from The Soft Power 30 (2019) by Portland Communications: available at https://softpower30.com/country/czech-republic/.

Hocking, Brian (2015): Digital Diplomacy in the Digital Age, Clingendael Institute.

Cull, Nicholas J. (2013). The Long Road to Public Diplomacy 2.0: The Internet in US Public Diplomacy. International Studies Review, 15 (1), 123–139.

Manor, Ilan (2016). What is Digital Diplomacy, and how is it Practiced around the World? A brief introduction. Diplomatist Magazine 2016 Annual Edition, 36–42.

Corneliu, Bjola – Holmes, Marcus (2015). Digital Diplomacy: Theory and Practice, Routledge.

Dizrad, Wilson Jr (2001). Digital Diplomacy U.S. foreign policy in the information age, Praeger.

Sandre, Andreas (2013). Twitter for Diplomats, DiploFoundation.

Costigan, Sean S.-Perry, Jake (2012): Cyberspaces and Global Affairs, Routledge.

Adesina, Olubukola S. (2017). Foreign policy in an era of digital diplomacy, Cogent Social Sciences 3: available at https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311886.2017. 1297175 (2 December 2019).

Pocheptsov, Georgiy (2017). From Pokemons to hybrid warfare: new communication technologies of ХХІ century, Kyiv: Mohyla Academy.

Pipchenko, Nataliia (2014). Image of Ukraine in the blogosphere. Ekonomichnyi chasopys, ХХІ 1–2 (1), 7–10.

Makarenko, Yevheniia, Ryzhkov, Mykola, Pipchenko, Nataliia (2014). America and Europe in modern international transformations, Kyiv Centre of Free Press.

Excerpts from Koncepce zahraniční politiky České republiky (2015). Ministerstvo zahraničních věcí České republiky: available at https://www.mzv.cz/file/1565920/Koncepce_ zahranicni_politiky_CR.pdf.

Borčany, Vít-Dostál, Vít (2018). Agenda pro českou zahraniční politiku, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO): available at https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2018/09/ Agenda_2018.pdf.

Excerpts from Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 (2015) NCKB: available at https://www.dataplan.info/img_upload/ 7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/akcni-plan-nskb-2015-2020-final-150408.pdf.

Excerpts from Donald Trump a Andrej Babiš vyzdvihli důležitost spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti (2019). NÚKIB: available at https://www.nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1328-donald-trump-a-andrej-babis-vyzdvihli-dulezitost-spoluprace-v-oblasti-kyber- neticke-bezpecnosti/.

Excerpts from Digitální Česko: Informační koncepce České republiky (2018).

Excerpts from Digitální Česko: Česko v digitální Evropě (2018) Úřad vlády: available at https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/cesko-v-digitalni-evrope.

Excerpts from Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR 2013–2020 (2013). Ministerstvo kultury: available at https://www.databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/strategie- digitalizace-kulturniho-obsahu-na-leta-2013-2020.

Excerpts from Inovační strategie České republiky 2019–2030 (2019). Rada pro výzkum, vývoj a inovace: available at https://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/ poskytnute-informace-na-zadost/Priloha_1_Inovacni-strategie.pdf.

Borčany, Vít (2016). Česká digitální diplomacie, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO): available at http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/02/amocz_PP_01_2016_ web.pdf.

Excerpts from Czech Diplomacy 2018 (2018) Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic: available at https://www.mzv.cz/file/3613945/Czech_diplomacy_2018_final_6_6.pdf.

Excerpts from Digital Diplomacy: Facebook (2017). Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic: available at https://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/public_diplomacy/ digital_diplomacy/facebook.html

Опубліковано
2020-03-18