МІЖНАРОДНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Валентина Ксендзук Державний університет "Житомирська політехніка"

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2023-03-318-338

Ключові слова:

міжнародні торговельні організації, СОТ, ЮНКТАД, зовнішня політика, зовнішня торгівля, російсько-українська війна

Анотація

Державна зовнішньоторговельна політика формується під впливом міжнародних правил торгівлі та враховує особливості не лише принципи побудови внутрішніх ринків, а й закордонних торговельних партнерів. В умовах війни в Україні підвищуються вимоги до системи національної безпеки, в тому числі зовнішньоторговельної. Тому в статті досліджено діяльність міжнародних організацій в сфері регулювання торговельних відносин (СОТ, ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ) та проаналізовано статус членства України в них. Метою здійснюваного дослідження є розкриття напрямів співпраці України та міжнародних організацій в сфері регулювання міжнародної торгівлі в умовах викликів і загроз воєнного стану. Враховуючи результати аналізу позитивних та негативних аспектів участі країни в СОТ, побудовано організаційний механізм державної зовнішньоторговельної політики в частині формування комунікаційних каналів між органами державної влади та структурними органами СОТ, що сприяє ефективній реалізації принципів та завдань співпраці з міжнародною організацією. Також наведено оцінку діяльності Ради міжнародної торгівлі, яка функціонує при Міністерстві економіки України. Запропоновано налагодити взаємодію Офісу з просування експорту та його регіональних центрів обслуговування експортерів, імпортерів та інвесторів з структурними підрозділами Ради міжнародної торгівлі. Запропонований ланцюг взаємодії всіх рівнів суб’єктів державної зовнішньоторговельної політики сприяє покращенню комунікаційних можливостей органів державної влади та створює підстави для розвитку співпраці бізнесу, державної влади і міжнародних організацій. Пропозиції дозволяють долучити до процесу формування та реалізації державної зовнішньоторговельної політики України всі рівні суб’єктів політики, що забезпечує створення можливостей для досягнення поставлених цілей і завдань.

Посилання

Pro zovnishnoekonomichnu diialnist Zakon Ukrainy [Law of Ukraine on foreign economic activity] № 959-XII. (1991). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (in Ukrainian). (2023, September, 02).

Pasemko, H. P., Baha, L. H., Dovhal, S. V. (2018). Derzhavne rehuliuvannia mizhn- arodnoi torhivli v umovakh hlobalizatsii [State regulation of international trade in the condi- tions of globalization]. Visnyk KhNAU. Seriia: Ekonomichni nauky [KHNAU Bulletin. Se- ries: Economic Sciences], №. 2, pp. 226–232 (in Ukrainian).

Kulytskyi, S. (2018). Zovnishnia torhivlia Ukrainy: stan, problemy y perspektyvy [Foreign trade of Ukraine: state, problems and prospects]. Ukraina: podii, fakty, komentari [Ukraine: events, facts, comments], № 9, pp. 81–93. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ ukraine/2018/ukr9.pdf.([in Ukrainian). (2023, September, 02).

The World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/ thewto_e.htm (in English).

UNCTAD. URL: https://unctad.org/ (in English).

The United Nations Commission on International Trade Law. URL:https://uncitral. un.org (in English).

The International Trade Centre. URL: https://www.intracen.org/itc/about/ (in English).

International Chamber of Commerce. URL: https://iccwbo.org/about-us/governance/ (in English).

Pro ratyfikatsiiu Protokolu pro vstup Ukrainy do Svitovoi orhanizatsii torhivli Zakon Ukrainy № 250–VI [Law of Ukraine № 250–VI on the ratification of the Protocol on the accession of Ukraine to the World Trade Organization] (2008). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], № 23, ст. 213.

Slobodian, V. V. (2020). Ukraina ta SOT: spivrobitnytstvo v ramkakh spryiannia mizhnarodnii torhivli [Ukraine and the WTO: cooperation in the framework of promot- ing international trade]. Aktualni problemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky ta spro- shchennia protsedur mizhnarodnoi torhivli: zbirnyk tez IV naukovo-praktychnoi internet- konferentsii [Current problems of ensuring national security and simplifying international trade procedures: collection of theses of the 4th scientific and practical internet conference]. (m. Irpin – m. Khmelnytskyi, 25–31 travnia 2020 roku). Khmelnytskyi: Naukovo-doslidnyi tsentr mytnoi spravy, 151 p. URL: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/6221/1/6394_ IR.pdf (in Ukrainian). (2023, September, 04).

Dorofiienko, V. (2007) Pro deiaki aspekty ekonomichnykh naslidkiv pryiednannia Ukrainy do SOT [About some aspects of the economic consequences of Ukraine joining the WTO]. Ekonomist [Economist], № 8, pp. 66–70 (in Ukrainian).

Serhiienko, O. Perevahy ta nedoliky vstupu Ukrainy do Svitovoi orhanizatsii to- rhivli [Advantages and disadvantages of Ukraine's accession to the World Trade Organiza- tion]. URL: http://eu-ua.org/novyny/prezydent-pidpysav-zakon-pro-veterynarnu-medycynu (in Ukrainian). (2023, September, 04).

«Mizhnarodna hrupa rozvytku» na rozghliad Ahentstva SShA z mizhnarodnoho rozvytku (2016). Perevahy chlenstva u svitovii orhanizatsii torhivli dlia Ukrainy [The ad- vantage of membership in the world trade organization for Ukraine]. URL: https://www. me.gov.ua/Documents/Download?id=81665d7a-d2aa-4aba-a3b0-5f99580573ec (in Ukrai- nian). (2023, September, 04).

Zaiarna, N. M., Oleksyn, S. M. (2011). Chlenstvo Ukrainy u svitovii orhanizatsii torhivli: perevahy ta nedoliky [Membership of Ukraine in the World Trade Organization: advantages and disadvantages]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific bulletin of NLTU of Ukraine], 21, 18. (in Ukrainian).

Tereshchuk, H. S., Fedotova, T. A. (2012). Pozytyvni naslidky ta perevahy vstu- pu Ukrainy do Svitovoi orhanizatsii torhivli [Positive consequences and advantages of Ukraine's accession to the World Trade Organization]. URL: http://www. vestnikdnu. com. ua/archive/201263/283-288.html. (in Ukrainian). (2023, September, 04).

Ukraines accession to the WTO: Advantages, problems and forecasts [Ukraine's accession to the WTO: Advantages, problems and forecasts]. URL: https://forinsurer.com/ public/03/07/21/599/ (in Ukrainian). (2023, September, 04).

Hrebeniuk, M.S. (2010). Pravovyi status konferentsii oon z torhivli i rozvytku (IuNKTAD) ta yii evoliutsiia [The legal status of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and its evolution]: avtoreferat dysertatsii na zdobuttia nauko- voho stupenia kandydata yurydychnykh nauk, spetsialnist 12.00.11 – mizhnarodne pravo. Kyiv. (in Ukrainian).

Rada z mizhnarodnoi torhivli [Council on International Trade]. URL: https://www. me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=b726b71b-cdcc-4714-9866-dc154d91 d259&tag=RadaZMizhnarodnoiTorgivli (in Ukrainian). (2023, September, 04).

Tkach, A. O. (2015). Uchast mizhnarodnykh mizhuriadovykh ta neuriadovykh orh- anizatsii u protsesi rozvytku mizhnarodnoho spivrobitnytstva orhaniv mistsevoi publichnoi vlady v Ukraini [Participation of international intergovernmental and non-governmental organizations in the process of development of international cooperation of local public authorities in Ukraine]. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu Kyievo-Mohylianska akademiia]. Seriia: Derzhavne upravlinnia [Scientific works [of the Petro Mohyla Black Sea State University of the Kyiv-Mohyla Acad- emy Complex]. Series: Public administration], № 263, vyp. 252, p. 137–143 (in Ukrainian).

Завантаження

Опубліковано

2023-09-28