Україна на шляху до європейської інтеграції: уроки з досвіду Польщі

  • Nazar Mykhaliuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-5287-0986
Ключові слова: Україна, Польща, європейська інтеграція, підтримка населення

Анотація

Завданням статті є висвітлити основні етапи на шляху до європейської інтеграції Польщі, проаналізувати головні особливості кроків Польщі на шляху до європейської інтеграції, висвітлити успішний досвід інтеграції  України до Ради Європи. Також у статті проаналізовано сучасні настрої населення щодо майбутніх перспектив України. Встановлено, що підтримка незалежності України населенням починаючи із 1991 року в падала до 2016 року – понад 90% населення підтримувало незалежність у 1991 році; близько 47% населення підтримувало незалежність у 2011 році; понад 87% населення підтримувало незалежність у 2016 році. Проаналізовано та охарактеризовано основні організації, до яких вступала Польща на шляху до Європейського Союзу, зокрема, у 1991 Польща стала повноцінним членом Ради Європи; 1991 року створено «Вишеградське об’єднання» та «Комітет розвитку франко-германопольської співпраці» Центральноєвропейська Ініціатива, Рада Держав Балтійського моря; у 1999 році початок членства Польщі у НАТО. Висвітлено проблемні питання для України на шляху європейської інтеграції. Проаналізовано та висвітлено основні етапи формування та зміни законодавства України відповідно до вимог Ради Європи. Використовувалися наступні методи дослідження як порівняльний метод, ретроспективний метод, науковий метод, метод контент-аналізу. В результаті було досягнуто висновків, що досвід Польщі може слугувати як загальним прикладом, так і дорожньою картою для європейської інтеграції України, адже Польща, маючи однакове соціально-економічне, політичне становище як і України, змогла пройти увесь шлях та стати дійсним членом Європейського Союзу, в той час як в України ще довгий шлях попереду. Рамки дослідження охоплюють останнє десятиліття ХХ століття та початок ХХІ століття. Результати дослідження можуть бути використані при формування національної стратегії європейської інтеграції, зовнішньої політики України та для навчальних матеріалів, посібників.

Посилання

Deklaracia o wspolpracy Czeskiej i Slowackiej Republiki Federalnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki W^gierskiej na dazeniu do Europejskiej integracji [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14734&Itemid=778.

Polityka bezpieczenstwa і strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej // Wspolczesne stosunki Miedzynarodowe. Wybor tekstow zrodlowych z komentarzem / Pod red. T. Los-Nowak. - Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1997. - С. 169-181.

S. Parzymies. Unia Europejska Europa Srodkowa. Polityczne aspekty wspolpracy: Trojket Weimarski zblizenie Polski w UE. Polska Fundacja Spraw Miedzynarodowych. - Warszawa, 1997. - С. 140.

Бритченко П. С. Рада Європи та захист національних меншин / П. С. Бритченко // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, 1998. – Вип. 5. С. 266-272.

Висновок ? 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_590

Куцай Я. Підтримка незалежності України сьогодні така ж, як і 25 років тому / Я.Куцай // Інформаційний портал «Радіо Свобода» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/28149502.html.

Левада С. Історико-правові аспекти виникнення міжнародних організацій в сучасному світі: теоретико-методологічні підходи / С. Левада // Український часопис міжнародного права. - 2013. - ? 2. - С. 71-77.

Піляєв І. С. Рада Європи в контексті формування загальноєвропейського інтеграційного простору / І. С. Піляєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 17-22.

Постанова Верховної Ради УРСР Про проголошення незалежності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1427-12.

Про громадянство України. Закон України від 18 січня 2001 року ? 2235-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - ? 13. - Ст. 65.

Про національні меншини в Україні. Закон України від 25 червня 1992 року ? 2494-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - ? 36. - Ст. 529.

Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні від 17 квітня 1991 року ? 962-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - ? 22. - Ст. 262.

Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 3 квітня 1991 року ? 987-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - ? 25. - Ст. 283.

Україні – 25: досягнення та поразки (громадська думка) // Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/article/ukraini-25-dosyagnennya-ta-porazkigromadska-dumka.

Фесенко В. «Суспільство і незалежність» / В.Фесенко // Інформаційни портал «Українська правда» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2011/09/7/6566102/.

Шлях Польщі до Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sciaga.pl/tekst/35580-36-polska_droga_do_unii_europejskiej.

Опубліковано
2017-05-29