Особливості функціонування сфери обслуговування у транскордонному українсько-польському співробітництві (на прикладі Волинської області)

  • Mykola Liashuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: сфера обслуговування, послуги, експорт, імпорт, Волинська область

Анотація

Метою статті було здійснення аналітичного огляду особливостей українсько-польського співробітництва у сфері обслуговування Волинського регіону. Основними завданнями, які поставлені були: вивчити вплив факторів на розвиток сфери обслуговування регіону та розкрити особливості функціонування сфери обслуговування з урахуванням сучасних економічних реалій. У статті охарактеризовано особливості групування послуг на окремі частини, розглянуто їх сфери, специфіку, види, а також блоки. Розкрито перший блок, який включає побутові послуги (до них відносяться ті види робіт і діяльності в нематеріальній формі, які пов’язані із задоволенням особистих або сімейних потреб), другий блок – соціально-культурні послуги (виховання та освіта людини на різних етапах його життя; охорона здоров’я, оздоровлення, рекреація; фізична культура, спорт; ритуальні послуги; культура, відпочинок, розваги; туризм); третій блок – містить обмежене коло послуг, головним чином пов’язаних із забезпеченням умов життя та четвертий блок, який характеризується послугами інженернотехнічного характеру (транспортні, будівельні, ремонтні, комунікаційні послуги). Досліджено рамки українсько-польського співробітництва в межах Волинського регіону. Доведено, що у період з 2010 по 2016 рр. у сфері обслуговування нашої області та країн ЄС (у тому числі республіки Польща) спостерігались незначні коливання у експорті та імпорті послуг. Проаналізовано ряд цифр та відповідних графіків, виходячи з яких, зроблено висновок, що Волинська область є важливим стратегічним партнером Польщі у сфері обслуговування, при чому з позитивним економічним сальдо. Детально проаналізовано структуру експорту та імпорту послуг в рамках українсько-польського співробітництва. Визначено шляхи подальшого співробітництва у сфері обслуговування в межах Волинського регіону.

Посилання

Закон України «Про транскордонне співробітництво» [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1861-15

Головне управління статистики у Волинській області. Статистична інформація. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/

Борщевський В. Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції / Віктор Борщевський. –Львів: Аверс, 2007. –328 с.].

Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг : Підручник /В. В. Апопій,С. Г. Бабенко,Я. А. Гончарук,Я. М. Антонюк,П. Ю. Балабан,А. А. Дудла. –Київ : НМЦ Укоопосвіта, 2002. –458 с.

Макаренко Є. Україна і Польща в процесах євроінтеграції / Є. Макаренко // Актуальні проблеми міжна-родних відносин. –К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2005. –Вип. 55, ч. 2. –С. 3–9.

Павліха Н. Українсько-польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку / Н. Павліха, Ю. Марчук // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи. –2012. –Т.1. –С. 85–90. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/UPmcp_2012_1_27.pdf

Савельєв Є. В. Україно-польські економічні відносини у контексті стратегічного партнерства /Є. В. Савельєв, В. В. Мельник, С. І. Чеботар. –Т.: Економ. думка, 2003. –344 c.

Стрільчук Л. В. Україна –Польща: від добросусідських відносин до стратегічного партнерства (кінець ХХ –початок ХХІ століття) / Л. В. Стрільчук: монографія. –Луцьк: Волинські старожитності, 2013. –608 с.

Янків М.Україна і Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат / М. Янків. –Львів: Світ, 2011. –384 с.

Сфера обслуговування. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki

Опубліковано
2017-05-29