ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ФОРМАТУ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Автор(и)

  • Nataliia Rotar Чернівецькийнаціональний університетімені Ю. Федьковича https://orcid.org/0000-0002-6430-3460

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2021-03-235-256

Ключові слова:

демократія участі, політична участь, Європейська громадянська ініціатива, діалогова модель політичної участі, Європейський Союз, публічна політика

Анотація

У статті здійснено комплексне дослідження процесу формування функціональних особливостей Європейської громадянської ініціативи (ЄГІ) як інноваційного формату політичної участі в Європейському Союзі. Опираючись на низку принципів та концептуальних положень теорії демократії участі та визначення діалогової моделі політичної участі як процесу обміну думками, судженнями, пропозиціями між зацікавленими суб’єктами політичного процесу, що ґрунтується на принципах відкритого партнерства влади та громадян, в якому вони виступають як рівні суб’єкти політичних відносин, встановлено, що формат ЄГІ, визначений Лісабонським договором, як інструмент поглиблення політичного виміру європейського громадянства, заснований на принципах демократії участі. Можливість запровадження формату ЄГІ була підготовлена тривалим досвідом використання консультацій з інститутами громадянського суспільства, що сприяли формуванню більш збалансованого та прозорого процесу вироблення європейської політики,  підвищенню якості громадського сприйняття політики як процесу, до якого може долучитися кожен. Проте, концентрація європейських політичних інституцій на діалозі з інституціоналізованою громадськістю поступово витіснила з цього процесу громадянина як суб’єкта політики та збільшила дистанцію між ним та інститутами ЄС. Відтак, ЄГІ позиціонувалася як шлях наближення політичних інститутів ЄС до громадян. Доведено, що від моменту набрання чинності Лісабонського договору, ЄГІ в офіційному політичному дискурсі ЄС означається як одна з найбільш помітних і конкретних інновацій, що впливає на якість політики ЄС. Обґрунтовано, що технологія ЄГІ  сприяє максимальному залученню громадян до формування політичного порядку денного та дискурсивного простору європейської політики через участь у публічних дебатах на рівні Європейського парламенту під час обговорення ініціативи; забезпечує поглиблення інтеграційних процесів на рівні агрегування інтересів та потреб громадян ЄС та проведення спільних кампаній з підтримки ініціатив; забезпечує цілісність багаторівневого діалогу між громадянами ЄС, європейськими та національними політичними інститутами. ЄГІ задала новий вимір європейській демократії, доповнюючи набір прав, пов’язаних з громадянством ЄС та поглиблюючи прозорість європейського публічного простору.

Посилання

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Document 12012E/TXT. (2021.20.05). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN

Smith, G. (2009). Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation. Cambridge UP, 2009.

Auer, A. (2004). European Citizens’ Initiative. European Constitutional Law Review, vol. 1, № 1, 79–86.

Greenwood, J. (2007). Review Article: Organized Civil Society and Democratic Legitimacy in the European Union, British Journal of Political Science, № 37, 333–357.

Dougan, M. (2012). Empowerment and disempowerment of the European citizen, Oxford: Hart Publishing.

Hien, J. (2010). The European Citizens' Initiative. European University Institute Review: The Lisbon Treaty Achievements and Challenges, № 1, 23–25.

Kohler-Koch, B. Quittkat, C. (2013). De-Mystification of Participatory Democracy. Oxford: University Press.

de Clerck-Sachsse, J. (2012). Civil Society and Democracy in the EU: The Paradox of the European Citizens Initiative. Perspectives on European Politics and Society, vol. 13, № 3, 299–311.

Bouza G. L. (2010). From Civil Dialogue to Participatory Democracy: The Role of Civil Society Organisations in Shaping the Agenda in the Debates on the European Constitution. Journal of Contemporary European Research, vol. 6, № 1, 85–106.

Cuesta López, V. (2012). A Comparative Approach to the Regulation on European Citizens’ Initiative. Perspectives on European Politics and Society, vol. 13, № 3, 257–269.

Kaufmann, B. (2010). The European Citizens’ Initiative Handbook. Luxembourg: Green European Foundation.

González C. D. (2020). Facing Democratic Crisis in the EU: the New European Citizens’ Initiative Regulation, Global Journal of Comparative Law, vol. 9, № 1, 117–147.

Athanasiadou, N. (2019). The European Citizens’ Initiative: Lost in admissibility? Maastricht Journal of European and Comparative Law 2019, vol. 26, № 2, 251–270.

Damore, D. F., Bowler, S., Nicholson, S. P. (2012), Agenda Setting by Direct Democracy: Comparing the Initiative and the Referendum, State Politics & Policy Quarterly, vol. 12(4), 367–393.

De Clerck-Sachsse, J. (2012), Civil Society and Democracy in the EU: The Paradox of the European Citizens’ Initiative. Perspectives on European Politics and Society, vol. 13, № 3, 299–311.

Rotar, N. (2015). Uczestnictwo polityczne obywateli Ukrainy: wymiar wyborczy, protestacyjny i dyskursywny. Politeja, № 2 (34/1), 107–143.

de Clerck-Sachsse, J. (2012). Civil Society and Democracy in the EU: The Paradox of the European Citizens Initiative. Perspectives on European Politics and Society, vol. 13, № 3, 299–311.

Lamassoure, A. (2005). Histoire secrиte de la convention europйenne. Paris: Albin Michel.

Steffek, J., Hahn, K. (eds) (2010). Evaluating Transnational NGOs: Legitimacy, Accountability, Representation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Halpin, D., McLaverty, P. (2010). Legitimating INGO Advocacy: The Case of Internal Democracies. Evaluating Transnational NGOs: Legitimacy, Accountability, Representation. Steffek, J., Hahn, K., (eds), Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kohler-Koch, B., Finke, B. (2007). The Institutional Shaping of EU- Society Relation: A Contribution to Democracy via Participation?, Journal of Civil Society, vol. 3, № 3, 205–221.

Consolidated Version of the Treaty on European Union. Official Journal of the European Union. C 326/13. 26.10.2012. (2020.18.02) URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF

Commission of the European Communities. Green Paper on a European Citizens’ Initiative. Brussels, 11.11.2009 COM(2009) 622 final. (2020.18.02) URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0622:FIN:EN:PDF

European Parliament. European Parliament resolution of 7 May 2009 requesting the Commission to submit a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation of the citizens’ initiative (2008/2169(INI)) (2010/C 212 E/14). P6_TA(2009)0389. (2020.21.03) URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0389&from=EN

Mincheva, E., Szeligowska, D. (2012). The European Citizens’ Initiative – Empowering European Citizens within the Institutional Triangle: a Political and Legal Analysis. Perspectives on European Politics and Society, vol. 13, № 3, 270–284.

Cuesta L. V. (2008). Participaciуn directa e iniciativa legislativa del ciudadano en democracia constitucional. Pamplona: Aranzadi.

Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens’ initiative. Official Journal of the European Union. L 65/1. 11.3.2011. (2021.11.03) URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0211&from=EN

Council of the European Union (2010). Presidency Note on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the Citizens’ Initiative. Brussels: European Union.

European Commission (2015). Report From The Commission To The European Parliament And The Council. Report on the application of Regulation (EU) No 211/2011 on the citizens' initiative. Brussels, 31.3.2015 COM(2015) 145 final. (2020.11.06) URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0145&from=EN

European Commission (2012). Commission Offers Own Servers to Help Get First European Citizens’ Initiatives off the Ground. Press Release 18 July 2012. (2021.16.04) URL: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_en.htm.

European Parliament (2017). European Citizens' Initiative European Parliament resolution of 28 October 2015 on the European Citizens’ Initiative. (2014/2257(INI)) (2017/C 355/03). P8_TA(2015)0382. Wednesday 28 October 2015. C 355/17. (2021.20.01). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0382&from=EN

Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the European citizens’ initiative. Official Journal of the European Union. L 130/55. (2021.20.01). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788&from=EN

Regulation (EU) 2020/1042 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 laying down temporary measures concerning the time limits for the collection, the verification and the examination stages provided for in Regulation (EU) 2019/788 on the European citizens’ initiative in view of the COVID-19 outbreak. Official Journal of the European Union. L 231/7. (2021.20.01). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1042&from=EN

Commission Implementing Decision (EU) 2021/360 of 19 February 2021 on the extension of the periods for the collection of statements of support for certain European citizens’ initiatives pursuant to Regulation (EU) 2020/1042 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2021) 1121). Official Journal of the European Union L 69/9. (2021.20.01). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0360&from=EN

European Citizens' Initiative. (2020.24.06). URL: https://europa.eu/citizens-initiative/home_en

European Citizens´ Initiative Forum. European Citizens' Initiative: Data & Figures. (2020.24.06). URL: https://europa.eu/citizens-initiative-forum/home_en

European Council. Evaluation of the Drinking Water Directive 98/83/EC. (2020.24.06). URL: https://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_env_041_drinking_water_en.pdf

Directives Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast). Official Journal of the European Union/ L 435/1. (2021.20.01). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=EN

Regulations Regulation (Eu) 2019/1381 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain and amending Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 1829/2003, (EC) No 1831/2003, (EC) No 2065/2003, (EC) No 1935/2004, (EC) No 1331/2008, (EC) No 1107/2009, (EU) 2015/2283 and Directive 2001/18/EC. Official Journal of the European Union. L 2.6.9.2019. (2021.20.01). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1381&from=EN

European Commission (2019). Questions and Answers: Commission's response to the European Citizens’ Initiative on “End the Cage Age”. (2021.20.01). URL: https://ostbelgieneuropa.be/PortalData/38/Resources/rssdoks/94b34c009fb09d141103a266993753e0e6cdebe14891090efc330df05b1f1bb0.pdf

European Commission (2015). Communication from the Commission on the European Citizens’ Initiative “Stop Vivisection”. Brussels, 3.6.2015 C(2015) 3773 final. (2021.20.04). URL: https://europa.eu/citizens-initiative/stop-vivisection_en

Minority SafePack (2021). (2021.20.04). URL: http://www.minority-safepack.eu/#about

European Commission (2021). Communication from the Commission on the European Citizens’ Initiative “Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”. Brussels, 14.1.2021 C(2021) 171 final. (2021.20.05). URL: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_en

European Commission (2014). Communication From The Commission on the European Citizens’ Initiative “One of us”. Brussels, 28.5.2014 COM(2014) 355 final. (2021.20.05). URL: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2014)355&lang=en

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27