Вартість та послуги

Вартість статті: 

1 сторінка формату  А4;  шрифт - Times New Roman, розмір  14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху й знизу – 2 см; вирівнювання – за шириною (входить анотації (укр., рос., англ., пол. текст статті, список використаних джерел кирилицею) – 70 грн

Максимальна кількість сторінок статті 22, вартість якої становитиме 1540 грн

Одноосібні статті докторів наук - безкоштовно