Редакційний штат

Головний редактор

Шуляк Антоніна – Волинський національний університет імені Лесі Українки, доктор політичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин (Україна, м. Луцьк).

ORCID 0000-0002-5234-0758

Відповідальний секретар

Вознюк Євгенія – кандидат  політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та регіональних студій, Волинський національний університет імені Лесі Українки (Україна, м. Луцьк)

ORCID 0000-0002-7828-7430

Редакційна колегія

Бояр Андрій - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Волинський національний університет імені Лесі Українки (Україна, м. Луцьк)

ORCID 0000-0002-9379-8140

Вавринюк Анджей Антоні – Вища професійна державна школа, доктор габілітований у галузі гуманітарних наук, професор кафедри міжнародних відносин (Польща, м.Хелм)

ORCID 0000-0002-2555-1488

Васюта Ольга –  Інституту Наук про Безпеку Педагогічного Університету ім. Комісії Народної Освіти в Кракові, директор, доктор політичних наук, професор (Польща, м. Краків)

ORCID 0000-0003-0481-1567

Вояковський Даріуш – Інститут соціології Жешувського університету, доктор габілітований у галузі гуманітарних наук, професор Департаменту Центральноєвропейських досліджень (Польща, м.Жешув)

ORCID 0000-0002-7394-5959

Івасечко Ольга – Національний університет «Львівська політехніка», кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук (Україна, м.Львів)

ORCID 0000-0003-2141-3309

Карпчук Наталія – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних комунікації та політичного аналізу, Волинський національний університет імені Лесі Українки (Україна, м. Луцьк)

Качка Катажина, заступник декана з питань розвитку та організації, факультет політики та наук про безпеку, Університет Ніколая Коперніка в Торуні (Польща, м.Торунь)

ORCID 0000-0002-3636-5859

Клепка Рафал – доктор філософії, ад'юнкт (доцент) кафедри інформаційної і медіальної безпеки Інститут наук про безпеку Педагогічного університету ім. Комісії Народної Освіти в Кракові, (Польща, м. Краків)

Копець Рафал –  Інститут Наук про Безпеку Педагогічного Університету ім. Комісії Народної Освіти в Кракові, кандидат політичних наук, ад'юнкт (доцент) кафедри інформаційної і медіальної безпеки (Польща, м. Краків)

ORCID 0000-0001-9961-2573

Кузьмич Олена – Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри національної безпеки, кандидат фізико-математичних наук (Україна, м.Луцьк)

ORCID 0000-0002-8717-4497

Лендьел Мирослава – ДВНЗ "Ужгородський національний університет", проректор з науково-педагогічної роботи, доктор політичних наук, доцент (Україна, м.Ужгород)

ORCID 0000-0002-8077-0421

Лютак Олена – доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Луцький національний технічний університет (Україна, м.Ужгород)

ORCID 0000-0002-4293-0586

Пєхов’як-Лампарська Джоанна – Університет Ніколая Коперніка в Торуні, кафедра історії міжнародних відносин, доктор політичних наук (Польща, м.Торунь)

ORCID 0000-0002-0021-2519

Піпченко Наталія – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародної інформації (Україна, м.Київ)

ORCID 0000-0003-3759-7085

Прокоп Мар’яна – доктор філософії, асистентка професора, Інститут міжнародних відносин і публічної політики, Університет Яна Кохановського в Кельце (Польща, м. Кельце)

Сидорук Тетяна – Національний університет «Острозька академія», доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин (Україна, м.Острог)

ORCID 0000-0002-7231-9884

Тищенко Дмитро – Університет Лісабону, доктор філософії з соціальних наук (міжнародні відносини) (Португалія, м.Лісабон)

ORCID 0000-0003-4119-5396

Трач Ольга – Національний університет «Львівська політехніка», кандидат технічних наук, асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (Україна, м.Львів)

ORCID 0000-0003-1461-791X

Турчин Ярина – Національний  університет «Львівська політехніка», директор Інституту гуманітарних та соціальних наук, доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин (Україна, м.Львів)

ORCID 0000-0002-9114-1911

Хворост Христина – кандидат психологічних наук, доцент, фахівець відділу міжнародних зв'язків, Луцький національний технічний університет (Україна, м.Луцьк)

ORCID 0000-0002-2099-6162

Ціпко Сергій – доктор філософії, заступник директора, Канадського інституту українських студій при Альбертському університеті (м. Едмонтон, Канада)

Scopus Author ID:6507904547, h-index: 1

Шульська Наталія – Волинський національний університет імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук, доцент кафедри  соціальних комунікацій (Україна, м.Луцьк)

ORCID 0000-0003-4703-1798

Юськів Богдан – доктор політичних наук, професор кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університету (Україна, м. Рівне), гостьовий професор у Гуманітарному відділенні Університету науки і технології Гірничо-металургійної академії ім. С. Стащиця в м. Кракові (Польща, м. Краків)

Яковлєв Максим – Національний університет «Києво – Могилянська академія», кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин, керівник науково – освітнього центру «Школа політичної аналітики»

ORCID 0000-0001-7774-3513