ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ УКРАЇНИ ВІД ПОЧАТКУ ХХІ СТ. ( НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2021-03-61-77

Ключові слова:

польська національна меншина, Львівська область, інформаційно-комунікативні механізми взаємодії

Анотація

Метою  статті є міждисциплінарний аналіз трансформації комунікативних механізмів взаємодії польської національної  меншини  у межах Львівській області від початку ХХІ ст. Теоретико-методологічні основи роботи становлять загальнофілософські, загальнологічні та спеціальнонаукові методи  аналізу простору міжінституційної / міжособистісної взаємодії  поляків Львівщини в межах України та із Республікою Польща.

Джерельну базу пропонованого дослідження становлять електронні версії польськомовних ЗМІ, веб-сайти польських інституцій та загальнодоступні групи у соціальній мережі Фейсбук. Історіографічну основу роботи складає широкий масив публікацій вітчизняних істориків, політологів, філологів, що, однак, не відображає сучасного етапу функціонування польської національної меншини на території Львівщини загалом та особливості використання новітніх інформаційно-комунікативних механізмів взаємодії у власному національно-культурному та релігійному середовищі, ширшому просторі комунікації за місцем постійного проживання  в Україні та із Польщею зокрема. Відповідно до поставленої  мети  на основі  визначеної методологічної бази дослідження та комплексного аналізу джерел та історіографії, вирішено наступні основні дослідницькі завдання та сформульовано висновки й пропозиції. Проаналізовано динаміку чисельності та територіально-поселенську структуру польської національної меншини на території Львівської області. Розкрито  процес становлення та еволюції інституцій артикуляції соціокультурних  та суспільно-політичних інтересів  української Полонії загалом та на прикладі Львівщини особливо. Окремо показано специфіку задоволення освітніх потреб поляків Львівщини у домінуючому україномовному середовищі. Основна увага зосереджена на аналізі механізмів функціонування та контент найпопулярніших польськомовних періодичних видань, веб-сайтів суспільно-політичного й культурно-освітнього спрямування та відповідні групи й сторінки у соціальній мережі  Фейсбук.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27