ЕЛЕМЕНТИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В ПОЛІТИЦІ ГРОМАД

Автор(и)

  • Олександр Євченко Державний університет «Житомирська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2022-01-95-109

Ключові слова:

публічна дипломатія, культурна дипломатія, спортивна дипломатія, економічна дипломатія, кулінарна дипломатія, імідж держави

Анотація

У публікації проаналізовано сутність терміна «публічна дипломатія» як інструменту для створення позитивного іміджу країни. Здійснено огляд розвитку термінології, складових частин технології публічної дипломатії в працях зарубіжних і вітчизняних дослідників. Визначено, що на рівні розвитку зв’язків із громадськістю на основі спільної діяльності громадських об’єднань з об’єднаннями інших країн, реалізації іміджевих, культурних, економічних, інформаційних проєктів політика певних територіальних громад може слугувати прикладом реалізації окремих складових частин публічної дипломатії в Україні. У статті розкрито сутність основних напрямів публічної дипломатії, зокрема культурної, економічної, спортивної, кулінарної, а також наведено приклади можливостей їх використання на рівні громад. Зазначено, що репутація країни може формуватися й формується не лише закордонними дипломатичними установами, Міністерством закордонних справ України, а й іншими суб’єктами публічної дипломатії, у тому числі й на рівні комунікації територіальних громад із зарубіжними партнерами шляхом участі в міжнародних проєктах, обміну досвідом, комунікації навколо виконання спільних зобов’язань тощо. На основі прикладів послідовно розкрито тезу про те, що всі напрями публічної дипломатії можуть бути використані в політиці територіальних громад та забезпечувати Україні впізнаваність серед іноземних аудиторій, сприйняття України як самобутньої держави з розвиненими територіями. Загалом у статті здійснено спробу розглянути й осмислити використання можливостей публічної дипломатії територіальними громадами, зокрема економічної, культурної, спортивної, кулінарної дипломатії в системі формування зовнішніх зв’язків України.

Посилання

Leonard, M., Stead, C., & Smewing, C. (2002). Public Diplomacy. London: The Foreign Policy Centre. Retrieved from https://www.files.ethz.ch/isn/20958/Public_Diplo- macy.pdf.

Nai, Dzh. (2006). Hybkaia vlast. Moskva: Trendі (in Russian).

Cull, N. (2019). Public Diplomacy: Foundations for Global Engagement in the Digi- tal Age. Cambridge: Polity Press. Retrieved from http://link.library.eui.eu/portal/Public-di- plomacy--foundations-for-global/egRpJru7U74/.

Zaharna, R. S. (2010). Battles to Bridges: US Strategic Communication and Public Diplomacy after 9 11. Palgrave Macmillan. Retrieved from https://uscpublicdiplomacy.org/ pdin_monitor_article/battles-bridges%C2%A0-us-strategic-communication-and-public-di- plomacy-after-911.

Vysotskyi, O. Iu. (2020). Publichna dyplomatiia. Dnipro: SPD «Okhotnik». Vidnovleno z http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D 1%87.%D0%BF% D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-1-%D0%9F%D1%83%D0%B1% D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0% B0-% D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB

%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F.pdf. (in Ukrainian).

Kachynska, N. O. (2011). Publichna dyplomatiia yak taktyka formuvannia pryvably- voho imidzhu derzhavy na mizhnarodnii areni. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho univer- sytetu, 2, 89–95. Vidnovleno z http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2011_2_14 (in Ukrainian).

Hutsal, S. A. Publichna dyplomatiia ta stratehichni komunikatsii: vyznachennia kontseptualnykh osnov. Vidnovleno z http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/ view/2769/2473 (in Ukrainian).

Makarenko, Ye. A. (2002). Mizhnarodni informatsiini vidnosyny. Kyiv: Nasha kultura i nauka. Vidnovleno z https://studfile.net/preview/6343738/ (in Ukrainian).

Opanasiuk, O. I. (2017). Osoblyvosti suchasnoi publichnoi dyplomatii. Hileia: nau- kovyi visnyk, 117, 238–243. Vidnovleno z http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_117_63 (in Ukrainian).

Lebedeva, M. (2017). Publychnaia dyplomatyia: teoryia y praktyka. Moskva: Aspekt Press. Vidnovleno z https://mgimo.ru/upload/iblock/c2e/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0

%B5%D1% 82%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD% D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0% B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%

B0%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf (in Ukrainian).

Serbina, N. F., & Kuchmii, O. P. (2011). Kulturna dyplomatiia yak instrument zovnishnoi polityky suchasnoi yevropeiskoi derzhavy. Aktualni problemy mizhnarodnykh vid- nosyn, 100 (1), 122–131. Vidnovleno z http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/view- File/1667/1578 (in Ukrainian).

Nyzhnyk, V. (2004). Ekonomichna dyplomatiia. Khmelnytskyi: KhDU (in Ukrai- nian).

Nyzhnyk, V. (2007). Ekonomichna dyplomatiia ta ekonomichna bezpeka Ukrainy. Khmelnytskyi: KhNU (in Ukrainian).

Baranovska, V. M. (2012). Rol ekonomichnoi dyplomatii u zovnishnoekonomichnii diialnosti krainy. Ekonomika ta derzhava, 2, 24–26. Vidnovleno z http://www.economy.in.ua/ pdf/2_2012/7.pdf (in Ukrainian).

Protsiuk, M. V. (2016). Publichna i kulturna dyplomatiia yak zasib «miakoi syly» Ukrainy: zapozycheni modeli, realni kroky ta stratehichni priorytety. Naukovyi visnyk Dyp- lomatychnoi akademii Ukrainy, 23 (2), 21–28. Vidnovleno z http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvdau_2016_23%282%29 5 (in Ukrainian).

Lytvynenko, N. P., Shchotkina, V. I. (2017). Rol sportyvnoi dyplomatii u mizhn- arodnykh vidnosynakh. Vidnovleno z http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/ view/3089/2773 (in Ukrainian).

Stepanov, V. Yu., Brychuk, K. H. (2020). Tsyfrova dyplomatiia yak instrument maso- voi komunikatsii v publichnomu upravlinni. Visnyk NADU, 3, р. 5–10. Vidnovleno z http:// visnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/216693 (in Ukrainian).

Tsyfrova dyplomatiia. Vikipediia. Vidnovleno z https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0% A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0% BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F (in Ukrainian).

Kulturna dyplomatiia. Vikipediia. Vidnovleno z https://uk.wikipedia.org/ wiki/%D0%9A%D1%83%D0% BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0% B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1% 96%D1%8F (in Ukrainian).

Matlai, L. (2015). Kulinarna dyplomatiia yak riznovyd publichnoi dyplomatii: novi pidkhody ta kontseptsii. Vidnovleno z https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/4461/matlay.pdf (in Ukrainian).

Rudnieva, V. (2013). Publichna dyplomatiia: teoretychni osnovy zastosuvannia no- voi informatsiino-komunikatsiinoi tekhnolohii v derzhavnomu upravlinni. Visnyk Natsional- noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 11, 147–153. Vidnovleno z http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2012-1-18.pdf (in Ukrainian).

Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrainy. (2021). Stratehiia publichnoi dyplomatii Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy na 2021–2025 roky. Vidnovleno z https://mfa.gov. ua/storage/app/sites/1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3

%D1%96%D1%97/public-diplomacy-strategy.pdf (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28