Індексація журналу

Видання відображається в наукометричних та реферативних базах: ERIH PLUS(Норвегія), Index Copernicus International(Польща), Україніка наукова(Україна), а також

репозитаріях та пошукових системах: DOAJ(Швеція), BASE(Німеччина), Наукова періодика України(Україна)