ISSN 2524-2679; eISSN 2522-1663

 

Засновник журналу – Волинський національний університет імені Лесі Українки

Рік заснування: 2017

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 22739-12639 Р від 24.04.2017.

Журнал «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» є науковим фаховим виданням України, яке включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» з економічних та політичних наук спеціальності (Наказ МОН України від 24.09.2020 №1188):

- 052 Політологія;

- 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

- 292 Міжнародні економічні відносини.

 

Журнал “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Волинського національного університету імені Лесі Українки – видання, яке охоплює широку гаму наукових досліджень у сфері політології та міжнародних  відносин. Видання містить статті, які висвітлюють теорію та історію політичної науки, політичні інститути та процеси, політичну культуру та ідеологію, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, етнополітологію та етнодержавознавство, суспільні комунікації та регіональні студії.

Періодичність видання: два рази на рік.

Мета журналу – наукове інформування, популяризація наукових знань, публікація результатів прикладних та фундаментальних досліджень у галузі політології та міжнародних відносин

Матеріали публікуються  українською, англійською, польською мовами.

Видання відображається в наукометричних та реферативних базах:  ERIH PLUS(Норвегія), Index Copernicus International(Польща), Україніка наукова(Україна), а також

репозитаріях та пошукових системах: DOAJ(Швеція), BASE(Німеччина), Наукова періодика України(Україна).