Трансформація політичних виборчих кампаній в еру Big Data технологій

  • Vira Maksymets Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-9003-7055
  • Tetiana Sviridova Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: політична кампанія, Big Data, маніпулятивні технології, таргетування, моделювання

Анотація

  У статті представлено практичні основи необхідності використання новітніх технологій для проведення політичних кампаній. Висвітлено вплив використання Big Data технологій на процес виборчих кампаній. Установлено, що технології, які керуються даними (від англ. Data-driven technologies), є розповсюдженим засобом ефективних суспільних комунікацій, які спрямовані на досягнення мети певних політичних діячів. Серед інструментів трансформації політичних кампаній можна виокремити такі: збір та обробка персональних даних, відстеження інформаційного сліду в мережі Інтернет, побудова персоналізованих меседжів і психологічний вплив за допомогою цільової комунікації. Результати аналізу дослідження використання Big Data технологій як вплив на масову аудиторію дають змогу виокремити завдання кожної визначеної технології у формуванні масової опінії в суспільно-політичних відносинах. Потрібно враховувати також і те, що технології, які керуються даними, є частиною великого процесу координування свідомості людей і спрямування їх рішення в потрібному напрямі для певних політичних діячів. У статті проаналізовано політичні кампанії, у яких використовувалися технології, що керуються даними, та доведено , що політичні лідери використовують розвиток інформаційних технологій дляманіпулювання свідомістю виборців, щоб аудиторія неусвідомлено приймала вигідне для певної політичної сили рішення. 

Посилання

Kyryliuk, F. M., Konverskyi, A. Ie. (2004). Politolohiia: Navchalno-metodychnyi kompleks. Kyiv: Kyivskyi nats. un-t im. T. Shevchenka, 697 p.

Mokan, Vasyl. Efektyvnist vyborchykh tekhnolohii ta yikh resursne zabezpechennia. URL: http://upgroup.org.ua/efektivnist-viborchih-tehnologiy-ta-yih-resursne-zabezpechennya/

Peres, Karlota (2011). Tekhnolohycheskye revoliutsyy y fynansovoi kapytal. Moskva.

Chanan, Stern. Big Data a Big Win for Political Campaigns. URL: http://www2.rmcil.edu/dataanalytics/v2017/papers/Stern_Big_Data_a_Win.pdf

Narizhnyi, D. Iu. (2004). Analiz politychnykh tekhnolohii ta osoblyvostei yikh zastosuvannia v tranzytyvnomu suspilstvi (Dys. … kand.polit.nauk: 23.00.02). Dnipropetrovsk, 265s.

Nate, Silver. Prediction is a really important tool, it's not a game. URL: https://www.theguardian.com/world/2013/may/03/nate-silver-prediction-important-tool

David, W. Nickerson, Todd Rogers. Political Campaigns and Big Data. URL: https://scholar.harvard.edu/files/todd_rogers/files/political_campaigns_and_big_data_0.pdf

Malcom, A. Obama's VP choice imminent via website, e-mail, text message. URL: http://latimesblogs.latimes.com/washington/2008/08 /obama-vp.html

Ansolabehere, Stephen and Eitan Hersh (2012). Validation: What Big Data Reveal About Survey Misreporting and the Real Electorate. Political Analysis, 20(4),

Опубліковано
2019-10-31