Вплив глобалізації на інститут соціальної держави: руйнація чи модернізація?

  • Oleksandr Ziskin Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0002-6683-7634
Ключові слова: соціальна держава, глобалізація, соціальна політика, нерівність

Анотація

Досліджено особливості функціонування інституту соціальної держави в умовах глобалізації. Проаналізовано три сценарії впливу глобалізації на соціальну державу – негативний, скептичний і позитивний. Відзначено, що негативний сценарій доводить зв’язок між глобалізацію та скороченням соціальних держав; цей зв’язок визначено як руйнівний, бо національні держави втрачають автономію щодо політики соціального забезпечення. Скептичний сценарій аргументує незначний вплив економічної глобалізації на соціальну державу, а також збереження потенціалу національних держав щодо самостійності соціальної політики. Позитивний сценарій має найменшу підтримку в політологічному дискурсі; він передбачає, що глобалізація та соціальна держава сумісні та взаємно посилюють одна одну. У статті констатовано, що щодо визначення змісту, меж, наслідків впливу глобалізації на соціальну державу стійкий науковий консенсус відсутній. Доведено робочі гіпотези: 1) економічна глобалізація в її неоліберальній формі, попри очевидні переваги, провокує надмірну диференціацію доходів, міграційні потоки, сприяє технологічному безробіттю тощо; 2) інститут соціальної держави в межах нинішніх його моделей, не спроможний адекватно реагувати на них, а відтак є перспектива на оновлення національних моделей соціальної політики. Підкреслено, що глобалізація впливає на інститут соціальної держави не за єдиним сценарієм у різних країнах. Висловлено припущення, що рівень впливу глобалізації на соціальну державу узалежнений від моделі соціальної держави; зокрема найсильнішим він є щодо соціальної держави соціал-демократичної моделі. Наголошено, що міра впливу глобалізації на соціальну державу на сьогодні ще узалежнена від позиції самих національних держав, найперше – їх готовності реформувати національні системи соціального забезпечення в напрямі до впровадження систем активного соціального захисту (стимулювання активності людини на ринку праці, обмеження пасивних витрат тощо).

Посилання

Badyda, A. Yu. (2017). Sotsialna derzhava v umovakh hlobalizatsii: teoretychni ta porivnialno-pravovi aspekty: avtoref. dys. … kand. yuryd. n: 12.00.01. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, 20 s.

Holovashchenko, O. S. (2016). Sotsialna derzhava ta vyklyky hlobalizatsii. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, № 32, S. 3‒11.

Kresina, I., Khoma, N. (2015). Modeli sotsialnoi derzhavy: modernizuiuchyi vplyv hlobalizatsii. Publichne pravo, № 1 (17), S. 185‒196.

Spiridonova, N. V. (2017). Vlijanie globalizacii na formirovanie modelej social'noj politiki. Problemy sovremennoj jekonomiki, № 2, S. 70‒75.

Khoma, N. M. (2012). Modeli sotsialnoi derzhavy: svitovyi ta ukrainskyi dosvid. Kyiv: Yurydychna dumka, 592 s.

Atkinson, A. (2002). Globalisation and the European welfare state at the opening and the closing of the twentieth century. H. Kierzkowski (Ed.), Europe and Globalisation. New York: Palgrave‐MacMillan, P. 249‒273.

Berger, S. (2002). Globalisation and politics. Annual Review of Political Science, № 3, P. 43‒62.

Bergh, A., Nilsson, T. (2010). Do liberalization and globalisation increase income inequality? European Journal of Political Economy, № 26 (4), P. 488‒505.

Bergh, A., Nilsson, T. (2010). Good for living? On the relationship between globalization and life expectancy. World Development, № 38 (9), P. 1191‒1203.

Brady, D., Beckfield, J., Seeleib‐Kaiser, M. (2005). Economic globalisation and the welfare state in affluent democracies, 1975–2001. American Sociological Review, № 70, P. 921‒948.

Burgoon, B. (2001). Globalisation and welfare compensation: Disentangling the ties that bind. International Organization, № 55, P. 509‒551.

Castles, F. G. (2004). The Future of the Welfare State: Crisis Myths and Crisis Realities. Oxford University Press.

Dorn, F., Fuest, C., Potrafke, N. (2018). Globalisation and Income Inequality Revisited. CESifo Working Paper, № 6859.

Dorn, F., Schinke, C. (2018). Top income shares in OECD Countries: the role of government ideology and globalization. World Economy, № 41 (9), Р. 2491‒2527.

Garrett, G. (1998). Global markets and national politics: Collision course or virtuous circle? International Organization, № 52, Р. 787‒824.

Garrett, G., Mitchell, D. (2001). Globalisation, government spending and taxation in the OECD. European Journal of Political Research, № 39, Р. 145‒177.

Genschel, P. (2004). Globalisation and the welfare state: A retrospective. Journal of European Public Policy, № 11, P. 613‒636.

Gozgor, G., Ranjan, P. (2017). Globalisation, inequality, and redistribution: Theory and evidence. World Economy, № 40 (12), P. 2704‒2751.

Hardt, M., Negri, A. (2001). Empire. Cambridge: Harvard University Press, 496 p.

Hicks, A. (1999). Social Democracy and Welfare Capitalism. Ithaca: Cornell University, 256 p.

Huber, E., Stephens, J. (2001). Development and Crisis of the Welfare State. Chicago: University of Chicago Press.

Kim, T. K., Zurlo, K. (2009). How does economic globalisation affect the welfare state? Focusing on the mediating effect of welfare regimes. Int J Soc Welfare, № 18 (2), P. 130‒141.

Kittel, B., Winner, H. (2005). How reliable is pooled analysis in political economy? The globalization – welfare state nexus revisited. European Journal of Political Research, № 44, P. 269‒293.

Korpi, W. (2003). Welfare-state regress in Western Europe: Politics, institutions, globalisation and Europeanization. Annual Review of Sociology, № 29, Р. 589‒609.

Lang, V., Tavares, M. The distribution of gains from globalization. IMF Working Paper, № 18/54.

Milner, H. V. (2019). Globalisation, populism and the decline of the welfare state. URL: https://www.iiss.org/blogs/survival-blog/2019/02/globalisation-populism-and-the-decline-of-thewelfare-state

Pierson, P. (2001). The New Politics of the Welfare State. New York: Oxford University Press.

Potrafke, N. (2018). The globalization ‒ welfare state nexus Evidence from Asia. URL: https://www.ifo.de/DocDL/wp-2018-272-potrafke-welfare-asia.pdf

Razin, A. Welfare state Vs Market forces in a globalization era. URL: https://graduateinstitute.ch/communications/events/welfare-state-vs-market-forces-globalization-era

Rieger, E., Leibfried, S. (2003). Limits to Globalisation: Welfare States and the World Economy. Malden: Polity Press, 416 p.

Rodrik, D. (1997). Sense and nonsense in the globalisation debate. Foreign Policy, № 107, P. 19‒37.

Samuelson, R. J. (2019). The indestructible welfare state. The Washington Post, 31 Jul.

Scharpf, F. W. (1991). Crisis and choice in European social democracy. Cornell University Press, 303 p.

Schwartz, H. (2001). Round up the usual suspects! Globalisation, domestic politics, and welfare state change. P Pierson (Ed.), New Politics of the Welfare State. New York: Oxford University Press, 303 p.

Wade, R. (1996). Globalisation and its limits: Reports of the death of the national economy are greatly exaggerated. S. Berger, R. Dore (Еds.), National Diversity and Global Capitalism. Ithaca: Cornell University Press, 387 p.

Опубліковано
2019-10-31