РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

  • Orysia Kharytoniuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0003-4542-9591
Ключові слова: менталітет, місцеве самоврядування, децентралізація, державне управління

Анотація

До впровадження реформи децентралізації влади в Україні настрої громадян були песимістичними щодо реальних змін в українському селі, оскільки певні історичні фактори, зокрема вплив Радянського Союзу на формування українського менталітету та ін., мали певні негативні наслідки. У зв’язку з територіальним положенням України між Європейським Союзом і Росією українці мають специфічні риси ментальності, які можуть як допомогти в реалізації реформи децентралізації влади в Україні, так і стримувати її  провадження. У статті проаналізовано різницю між поняттями «менталітет» та «ментальність», досліджено, що негативними рисами українського менталітету є відсутність волі до покращення життя власними силами, надія на державу, певна фіктивність, показовість у роботі, а не націленість на результат. Саме ці риси, можуть певною мірою, гальмувати розвиток територіальних громад. Також виявлено позитивні риси українського менталітету, які можуть, навпаки, допомогти в процесі активізації громадян і децентралізації влади. Саме реформа децентралізації влади покликана змінити менталітет українців, оскільки завдяки змінам у місцевому самоврядуванні, які відбуваються  в  Україні  з 2014 р., люди відчули, що можуть впливати на розвиток своїх громад. Саме ця реформа є поштовхом для втілення решти реформ, зокрема в медичній освітній та податковій сферах. Існує дуже багато прикладів в об’єднаних територіальних громадах, де за допомогою зміни свідомості мешканців, їхній активності, реалізовано дуже багато проєктів на благо громади. Отже, вивчення особливостей українського менталітету є дуже важливим не лише в контексті місцевого самоврядування, але й державного управління в цілому. «Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни; хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє; той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію», відзначає Сунь-дзи у своїй книзі «Мистецтво війни». Саме тому знання українського менталітету допоможе українцям зберегти себе та свою ідентичність і врятувати країну від зовнішньої агресії.

Посилання

Hegel, G. V F. (1974). The Science of Logic. T. 1. Moskva: Thought, 452 p.

Boyko, Z. V. (2015). Features of the mentality of the Ukrainian people and the mentality of other people. International Bulletin: Cultural Studies, Philology, Musicology, Iss. II. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/mvkfm_2015_2_16.pdf.

Pavlovskaya-Kravchuk, V. A. (2010). Mental features and their influence on the development of state-legal phenomena. State Construction and Local Self-Government, Issue 20. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3170/1/Pavlovska-Kravchyk_177.pdf.

Galushko, K. Yu. (2009). Mentality, mentality. Encyclopedia of Ukrainian History. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN

=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21PN00&S21PN00&S21PN = TRN = & S21COLORTERMS = 0 & S21STR = Mentalist.

Kravchenko, P. (2001). Integration of mentality and historicism in the practice of historical education. Practical philosophy, № 1, P. 202–219.

Ivanov, M. S. (2018). Mental factors of the process of formation and development of the system of local self-government in Ukraine: a regional aspect. Scientific papers. Political Science, Issue 302, Vol. 314. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/678663.pdf.

Terentyev, O. L. Mentality as a factor of development of state formation in Ukraine. (Author's abstract. diss. for the sciences. degree of Cand. state. ref.: spec. 25.00.01 «Theory and History of Public Administration»). Kharkiv, 18 p.

Vitvitsky, B. Mentality, Ukrainian Past and Vakarchuk. VoxUkraine. URL: https://voxukraine.org/en/mentalitet-ukrainske-mynule-i-pan-vakarchuk-ua/.

Smityukh, G. E., Streletsky, V. V. Ukrainian mentality. URL: https://www.mysle- nedrevo.com.ua/en/Publ/SacralUkraine/Mentality .html.

History of Ukrainian Culture/V. O. Lozovoy, L. V. Anuchina, O. A. Stasevska, O. V. Umanets. Law. URL: https://pidruchniki.com/1529052756996/kulturologiya/mentalitet_ ukrayintsiv_osnovni_determinanti_yogo_stanovlennya.

Vorozhbit, O. (2018). Georg Milbradt: «Decentralization creates changes in the minds».

Week. URL: https://tyzhden.ua/Politics/215046.

Опубліковано
2020-03-18