РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЙ МЕРЕЖЕВОЇ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ

Ключові слова: інформаційні та комунікаційні технології, інтернетизація, соціальне життя, розвиток держави, мережеве суспільство, громадський простір

Анотація

У статті представлено динаміку трансформації мережевих характеристик сучасного суспільства, пов‟язаних зі зміною якості й структури комунікацій, які розширюються та диференціюються в інтегрованому з інтернет-середовищем публічному просторі. Проаналізовано шляхи розвитку інформаційно-комунікативних технологій у всіх сферах: соціальній, політичній, економічній, культурній, – що зумовлено мережевою логікою розвитку соціальних суб‟єктів. Проведено аналіз актуальних досліджень, що стосуються проблем формування нової моделі організації соціально-політичного простору, у якому домінують горизонтальні мережеві комунікації та з‟являється безліч різноманітних акторів, котрі беруть участь у перетворенні публічної політики, а також зростають роль і значення мережевих структур, які володіють високим потенціалом самоорганізації й мобілізації. Розглянуто особливості функціонування української політичної системи, що, з одного боку, відображають глобальні тренди формування мережевої публічної політики; з іншого – наявні практики соціальних мереж, не завжди пов‟язані з нарощуванням ресурсів публічності й розвитком демократичних основ політики. Зауважено щодо домінування неформальних політичних комунікаційних практик, імітації публічності, формування кланової політики та патримоніальної політичної системи, що характеризують деструктивний потенціал соціальних мереж. У статті теоретично обґрунтовано концепт «інтернетизація в публічній регіональній політиці», що дає змогу розширити парадигмальне поле політичної науки, а також застосувати мережевий метод до аналізу української публічної політики, що дає можливість не лише пояснити нові соціально-політичні явища, але й визначити нові вектори розвитку сучасної політичної системи України, заснованої на принципах демократичної участі й співпраці держави та громадянського суспільства. Визначено ефекти інтернетизації комунікацій через проникнення мережевого суспільства в публічну політику й дії на неї, що має багатоаспектний характер та проявляються у вигляді змін на різних її рівнях, зумовлює появу інноваційних механізмів, котрі відтворюють її новий тип, а саме мережеву публічну політику.

Посилання

Della Porta, D., Diani, M. (1999). Social Movements: an Introduction. Oxford: Blacrwell (in English).

Information and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact (2009). Washington: World Bank (in English).

McAdam, D., McCarty, J. D., Zald, M. N. (2004). Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framing. Cambridge: Cambridge Univ. Press (in English).

Graber, D. (1981). Political Languages. Handbook of Political Communication. Beverly Hills, L.: Sage Publications (in English).

Grieswelle, D. (1998). Rhetorik und Politik: Kulturwissenschaftliche Studien. München: Minerva (in German).

Meadow, R. G. (1990). Politics as Communication. Norwood (New Jersey): Ablex Publ. Co. (in English).

Mashchenko, I. H. (2006). Entsyklopediya elektronnykh mas-media. [Encyclopedia of electronic media], Vol. 1. Zaporizhzhya: Dyke Pole (in Ukrainian).

Poltrack, D. F. (2012). The Outlook for the Broadcast Networks. Retrieved from: https://www.cbscorporation.com/wp–content/uploads/legacy_corp/mce_files/UBSFinal–WithNotes–dp–12–6–10.pdf (in English).

Yatchuk O. (2018). Interaktyvne telebachennya: sotsialʹno-komunikatsiyni modeli ta tekhnolohiyi. [Interactive Television: Social Communication Models and Technologies]. Dnipro, UMCF (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-03-18