ОСОБЛИВОСТІ УБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ІТАЛІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Yelyzaveta Radzyvyliuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: інформаційна безпека, держава, Італія, Україна, медіа-простір, інформаційна війна, маніпуляція, свідомість

Анотація

У статті досліджено особливості убезпечення інформаційного простору Італії в контексті розвитку інформаційно-комунікативних технологій. У роботі наведено нове розвʼязання актуальної наукової проблеми, що полягає в розробленні концептуальних та правових засад забезпечення інформаційної безпеки, а також практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів її забезпечення. Отримані в процесі дослідження результати дають підстави стверджувати, що реалізація національних інтересів в інформаційній сфері буде дієвою в разі законодавчого визначення національних цінностей і зумовлених ними національних інтересів. Виходячи з розробленої моделі взаємодії національних цінностей, інтересів цілей та надбань в інформаційній сфері, ми запропонували основними критеріями оцінки негативного впливу на інформаційну безпеку держави вважати деструктивні трансформації національних цінностей в інформаційній сфері, які можливо встановлювати шляхом соціологічних опитувань і вивчення громадської думки. Такі критерії доцільно акумулювати в методологічній базі й на її підставі моніторити стан і динаміку вітчизняної інформаційної сфери, виявляти найбільш вразливі сфери. Запропоновано та обґрунтовано включити до об’єктів забезпечення інформаційної безпеки національні інтереси, цінності, цілі й надбання в інформаційній сфері; розроблено критерії оцінки негативного впливу загроз на стан інформаційної безпеки, якими запропоновано вважати деструктивні трансформації національних цінностей в інформаційній сфері, що дає змогу створити правове підґрунтя відповідної методологічної бази; виділено у вітчизняній системі інформаційного права нову складову частину – забезпечення інформаційної безпеки, а також проаналізовано причини й передумови її виникнення; у системі інформаційно-психологічного складника інформаційної безпеки виокремлено такі елементи, як духовна, воєнна, соціальна, економічна, екологічна та глобальна безпека й змістовно схарактеризовано взаємозв’язки між ними, що дало змогу врахувати сучасні загрози та розробити пріоритетні напрями державної політики забезпечення інформаційної безпеки.

Посилання

Negri, G. Facebook to monitor Italian election as EU debates Russian fake news. The European Security Journal. https: // www. esjnews. com / facebook-italy-russia-fake-news (accessed 12 January 2020) (in English).

Separatism in Italian. http: // www. germaniaplus. de/2009/09/separatizm-po-italyanski/ (accessed 12 January 2020) (in Russian).

Makarenko, Ye. A., Ozhevan, M. A., Ryzhkov, M. M. (2008). Yevropeys'ki komunikatsiyi: monohrafiya. [European communications: a monograph]. Kyiv: Free Press Center, pp. 212–215 (in Ukrainian).

Europe’s Way to the Information Society. An Action Plan. http://i.lekciya. com.ua/doc/3177/index.html?page=17 (accessed 12 January 2020) (in Ukrainian).

eEurope – An information society for all. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ news/eeurope-information-societyall (accessed 12 January 2020) (in English).

Gorbulin, V. Ukraine has become a key state of confrontation between the West and Russia. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2170805-volodimirgorbulin-direktor-nacionalno- go- institutu-strategicnih-doslidzen.html (accessed 12 January 2020) (in Ukrainian).

Analitychna dopovid' do Shchorichnoho Poslannya Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoyi Rady Ukrayiny «Pro vnutrishnye ta zovnishnye stanovyshche Ukrayiny v 2015 rotsi» [Analytical Report to the Annual Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine «On the Internal and External Situation of Ukraine in 2015»]. (2015). K.: NISD, pp. 512–533 (in Ukrainian).

The military response to the Kremlin's cyberattacks? Yes and no. https://www. ukrinform.ua/rubric-technology/2251563-vijskova-vidpovid-nakiberataki-kremla-i-tak-i-ni. html (accessed 12 January 2020) (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-03-18