ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2020-02-276-293

Ключові слова:

система міжнародних відносини, міжнародні економічні відносини, інвестиційна привабливість, прямі іноземні інвестиції, країни з перехідною економікою

Анотація

У вступі розкрито актуальність теми дослідження та сформульована наукова проблема. Проведено аналіз основних публікацій та досліджень. Сформульовано мету та поставлено основні дослідницькі завдання роботи. Описано методику дослідження системи міжнародних відносин та одного з явищ сфери міжнародних економічних відносин – інвестиційна привабливість. Основну частину статті становить дослідження та опис категорії приватні іноземні інвестиції та їх роль, значення для країн з перехідною економікою. Світова практика неодноразово доводила доцільність використання прямих іноземних інвестицій як одного з ключових елементів економічного та соціально-політичного розвитку держави. Країни- резиденти, що отримали фінансування від іноземних компаній, міжнародних інституційних установ або ж країн акумулювали дані активи з метою подальшого покращення виробничих потужностей, розвитку науково-технічної бази, погашення зовнішнього боргу тощо. Дані дії  прямо чи опосередковано позитивним чином вплинули на добробут країн. Особлива увага звертається на проблему взаємозалежності економічного зростання національної економіки та прямих іноземних інвестиції, яка досі не втратила своєї актуальності, особливо для країн з перехідною економікою. Інвестиційна привабливість для останніх є має фундаментальне значення при створенні порядку денного. Особи, що приймають рішення щодо інвестування тих чи інших проектів мають свої системи координат. Однак, в контексті міжнародних відносин до головних критеріїв відносять інституційні, економічні, фінансові та соціально-політичні чинники. Для більш ширшого розкриття та дослідження проблеми була змодельована ситуація, за якої один з інституційних інвесторів, а саме Європейський банк реконструкції та розвитку, застосовуючи багатокритеріальний порівняльний аналіз обирає одну з трьох інвестиційно привабливих країн з перехідною економікою. Пошук рішення відбувався завдяки застосуванню математичних методів оцінювання та прикладних програм. Критерії, що порівнювались мали як якісний, так і кількісний характер, а тому, особа, що приймає рішення, за даної покладалась на власне суб’єктивне бачення  ситуації, за наявності знань та досвіду визначала  їх роль та значимість виводячи тим самим оптимальне рішення в досліджуваній області. Важливим є також й те, що спочатку було проведено обрахунки згідно першої категорії даних – макроекономічні показники країн, далі згідно другої – показники економічної свободи. Вихідні результати згідно двох перших обрахунків відрізнялись та не надали одностайного рішення. Оптимальний варіант було знайдено тільки після уніфікації обох систем. На завершення, автори аналізують переваги та недоліки застосованого методу, надають рекомендації для країни, що отримала найменше значення. Розуміння та послідовне усунення негативних факторів, які зменшують інвестиційну привабливість зміцнить та покращить міжнародне економічне положення. Отже, довгострокові капіталовкладення в національні господарства є однією з форм здійснення міжнародної політики. Інвестування є двостороннім процесом, а тому країні-резиденту необхідно зважати та рівень власної інвестиційної привабливості, максимізуючи позитивні якості та мінімізуючи негативні.

Посилання

Svistun L.A. Perspectives of investment instruction in the economic security of Ukraine in context / L.A. Svistun, I.A. Morokhovets. 2017. №18. С. 483-489. [Electronic resource] - Access mode: http://Global-National.In.Ua/Archive/18-2017/92.Pdf

Kozik, V.V. International economic relations / V.Kozik, L.A. Pankova, N.B. Danilenko. Kiev: Znannia, 2008. P. 406. - [Electronic resource] - Access mode: http://Www.Info-Library.Com.Ua/Books-Text-4466.Html

Trunova O. V. Application of the saati method in making managerial decisions. Vestnik Of Chernigov National Pedagogical University. Pedagogical Sciences. 2013.

Kulchitskaya H. B.,Predko L. S, Application of the method of analysis of hierarchies when choosing a project in polygraphy. - 2018. - № 1. - P. 51-60. - [Online]. Available: http://Nbuv.Gov.Ua/UJRN/Pivs_2018_1_7

Badiul M.G., Kramarenko V.A. Application of the method of hierarchy analysis in design and construction. Construction, material science, mechanical engineering. Dnepropetrovsk, 2013 Ep. 70. P. 27-35

Saati T. Decision making. the method of analysis of hierarchies / Per. From English R.G. Vachnadze. Moscow: Radio And Communication, 1993. P 278.

Teslya S.M. The first investments as the economic category, The future and classification / Scientific Bulletin Of NLTU Of Ukraine. - 2009. - №19. - P. 131-138.

Fedorenko V., Protsenko T.A., Soldatenko V.V., Stepanov D.V. Economic and organizational-legal aspects of foreign investments in Ukraine: Monograph. Irpen: National Academy Of State Tax Service Of Ukraine, 2004. P. 398.

Verbitsky I. Investment in Ukraine: probles and perspectives [Electronic Resource] - Access mode: http://Global-National.In.Ua/Archive/22-2018/30.Pdf

Zapata Cortes J. Decision Support System Implementation For Vehicle Selection In A Colombian Shipyard [Electronic resource] - Access mode:http://Www.Scielo.Org.Co/Scielo.Php?Script=Sci_Arttext&Pid=S0012-73532012000300021

Software systems to support optimal decision making [Electronic resource] - Access mode: http://Www.Tomakechoice.Com/Mpriority.Html

Better Governance, Better Economies. // EBRD. - 2019. - С. 17-20, 13-14, 19-21. [Electronic resource] - Access mode: https://Www.Ebrd.Com/News/Events/Better-Governance-Better-Economies.Html

Romanenko E. A. Reiting index of economic freedom Ukraine [Electronic resource] - Access mode: http://Www.Kbuapa.Kharkov.Ua/E-Book/Conf/2017-3/Doc /1/01.Pdf

Sirko, A. V. Economic theory. Political economy [Text]: Training manual. Kiev: TSUL, 2014. P. 416.

Current Account (% Of GDP) [Electronic resource] - Access mode: https://Www.Focus-Economics.Com/Economic-Indicator/Current-Accountbalance#:~:Text=When%20a%20country's%20current%20account%20balance%20is%20negative%20(Also%20,Country's%20Level%20of%20international% 20competitiveness

Foreign direct investment [Electronic resource] - Access mode: https://Index.Minfin.Com.Ua/Ua/Economy/Fdi/2018/

List of countries by foreign debt [Electronic resource] - Access mode: https://Uk.Wikipedia.Org/Wiki/Список_Країн_За_Зовнішнім_Боргом

Currency reserves [Electronic resource] - Access mode: https://Uk.Wikipedia.Org/Wiki/Валютні_Резерви.

International credit [Electronic resource] - Access mode: https://Uk.Wikipedia.Org/Wiki/Міжнародний_Кредит#Зовнішній_Борг_України

Financing with EBRD participation, 2013. [Electronic resource] - Access mode: https://Www.Ebrd.Com/Downloads/Research/Factsheets/Guider.Pdf

Index of economic freedom 2020 / T.Miller, A. Kim, J. Roberts, P. Tyrrell. - Washington: The Heritage Foundation, 2020. - 524 С.

Transition Report 2019-20 [Electronic Resource]. - 2020. [Electronic resource] - Access mode: https://2019.Tr-Ebrd.Com/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-26