ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІМПЛІЦИТНОЇ СЕМАНТИКИ АНТРОПОНІМІВ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

  • Nina Pechko Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0001-6084-8693
Ключові слова: політичний дискурс, номінація, офіційний антропонім, неофіційний антропонім, прізвисько, семантична імплікатура

Анотація

Стаття досліджує імпліцитний аспект політичного дискурсу через аналіз семантичних імплікатур антропонімів політичного дискурсу. Останні включають офіційні (імена, прізвища) та неофіційні (прізвиська, прізвиськові утворення, псевдоніми) найменування відомих політичних діячів, глав держав та урядів та є одиницями, відповідно, первинної та вторинної номінації, що  визначає різні підходи до їх вивчення та шляхи інтерпретації семантичних імплікатур, які вони репродукують. Визначено, що при дослідженні офіційних найменувань політичних лідерів найбільш дієвим є етимологічний та семасіологічний підходи. Саме вони дають змогу прослідкувати походження конкретного антропоніма та виокремити імпліцитні семантичні елементи шляхом  аналізу значення його дериваційних складових. Семантичне значення таких ономастичних одиниць є специфічним: воно не відбиває понять, а лише вказує на первісну семантику – мотиви номінації. Такі семантичні імплікатури, як правило, є безвідносні до персони номінанта, особистісно невмотивовані, почасту містять нейтральну позалінгвальну інформацію. При цьому вони є невід’ємними елементами  цілісного семантичного значення антропоніму.

Доведено, що вивчення неофіційних антропонімів політичного дискурсу вимагає застосування прагматичного підходу, оскільки утворення прізвиськ та прізвиськових утворень зумовлене екстралінгвальними чинниками, є прагматично та функціонально вмотивованим. З’ясовано, що семантичні імплікатури таких неофійних найменувань містять позитивну та негативну конотації й у гіперболізованому вигляді вказують на характерні особистісні риси номінанта, виокремлюють його з-поміж інших, ретранслюють інформацію про специфіку та основні моменти його політичної кар’єри.

Посилання

Sotnikov A.V. Essay on modern research of political discourse: Linguistic aspect // Bulletin of Dnipropetrovsk University named after Alfred Nobel. Philological Sciences Series, № 1 (3). 2012. P. 186–191.

Danylenko O.V. Semantic features of anthroponyms of figures of Kyiv-Mohyla Academy of XVII-XVIII centuries. // Magisterium. 2016. Issue 62. Linguistic Studies. P. 21–27.

Nikolenko O.V. Nicknames as socio-cultural symbols // Young Scientist, Vol. 2 (54), 2018. P. 209–212.

Pavliuk V. A. Linguistic status of the nickname and its place in anthroponymy / Scientific Records of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky. Series: Philology (Linguistics): collection of scientific papers. Vinnytsia: LLC "Firm" Planer ", 2014. Issue. 19. P.157–162.

Trump // Multitran. URL: https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=trump

Mysteries of Russia’s ancient past: Where did the surnames Romanov, Putin, and Lenin originate? URL: https://www.rbth.com/history/327182-russian-names-putin-romanov-lenin

Porosha // // Public electronic dictionary of the Ukrainian language. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/porosha

Poroshenko – map and origin of the name // Ridni. URL: https://ridni.org/karta/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

Origin of the name Zelenskyi URL: http://www.ufolog.ru/names/order/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Bide // Merriam-Webster. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/bide

Nalyvaiko M. Ya. Informal anthroponymy of Lviv region: Thesis for a Candidate Degree in Philology : 10.02.01 – Ukrainian language. Ternopil, 2011. 201 p.

Duichak M. Nicknames and their motivation // Modern areology issues. K. : Nauk. dumka, 1994. P. 256–259.

Antoniuk O. V. Modern nicknames of Donetsk region (semantics and structure): Thesis for a Candidate Degree in Philology : 10.02.01 - Ukrainian language. Donetsk, 2011. 296 p.

Ranked: World Leaders With the Best Nicknames. URL: https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/11/ranked-world-leaders-with-the-best-nicknames/508154

List of nicknames of the presidents of the United States // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nicknames_of_presidents_of_the_United_States#Donald_Trump

Nenasheva T., Merkulova E. How many names does Donald Trump have? URL: https://iq.hse.ru/news/200319000.html

Опубліковано
2021-02-09