АГРЕСІЯ РОСІЇ ЯК ВИКЛИК У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

  • Natalia Nikolaienko Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-9835-731X
Ключові слова: виклики, агресія, національна безпека, гібридна війна, зона безпеки, політична система, еліта, корупція, суспільство, влада

Анотація

В статті досліджено основні виклики українському простору безпеки в контексті російсько-української гібридної війни та визначено основні механізми забезпечення національної  безпеки України. Російська агресія, яка розпочалася в лютому 2014 р., виявила девальвацію структур національної безпеки Української держави та свідчить про виклик для її державності. У зв’язку з цим актуалізуються питання про необхідність аналізу  національної безпеки в умовах російсько-української гібридної війни.

Зазначається, що анексія Криму та російсько-українська гібридна війна на Сході України є загрозою та викликом не лише політичній безпеці України, її суверенітету, а й сучасному світовому порядку. Українська політична система  за роки агресії РФ ще не сформувала результативних засобів та механізмів протидії гібридній експансії.

Автор підкреслює, що сьогодні неможливо забезпечити національну безпеку України, використовуючи лише традиційні підходи, потрібно реформувати весь державний апарат, його функціональні обов’язки, також гуманітарну та освітянську сферу. Російська агресія є результатом неефективної державної політики, зростання корупції та відсутності достатніх ресурсів для забезпечення життєвого рівня населення. Доведено, що для Росії війна з Україною є прекрасним способом подолання дисфункціональної системи, оскільки дешеві засоби масової інформації та невеликі втрати  забезпечували виживання російській державній системі.

Посилання

Gorbulіn, V.P. (2015). Geopolіtichnij revansh: vіd іdeї do strategії URL: https://dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-instrument-rosiyskoyi-geostrategiyi-revanshu-_.html
Levchenko, O.V. (2017). Evolyucіya gіbridnoї vіjni Rosіjs'koї Federacії proti Ukraїni, Nauka і oborona, № 2. S. 11-16.
Magda, Є. (2014). Gіbridna vіjna: sutnіst' ta struktura fenomenu. Mіzhnarodnі vіdnosini. Serіya «Polіtichnі nauki». URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewFile/2489/222
Energetichna strategіya Ukraїni na perіod do 2035 r. (proekt). URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
Svіtova gіbridna vіjna: ukraїns'kij front (2017): monografіya, za zag. red. V. P. Gorbulіna, K, NІSD, 2017, 496 s. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Horbulin_Volodymyr/Svitova_hibrydna_viina_ukrainskyi_front.pdf
Nіkolaєnko, N.O., Vasilevich, YU.V. (2019). Suchasnі suspіl'no-polіtichnі tendencії rozvitku Ukraїni v kontekstі rosіjs'ko-ukraїns'koї gіbridnoї vіjni, , Gіleya (naukovij vіsnik), Vip. 14, K., VІR UAN., s.82-85.
Pochepcov, G.G. (2015). Gіbridna vіjna: іnformacіjna skladova. URL: http://www.jimagazine.lviv.ua/2015/Pochepcov_Ros_konteksty_ hibridnoj_vijny.htm
Hybrid war - hybrid response? NATO Review (2014). URL: https://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Russia-Ukraine-crisis-war/EN/index.htm
Wales Summit Declaration. NATO Official website. (2014). URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
Опубліковано
2021-02-09