ВПЛИВ НІМЕЦЬКОЇ ШКОЛИ ГЕОПОЛІТИКИ НА СУЧАСНЕ ГЕОПОЛІТИЧНЕ ВЧЕННЯ

Автор(и)

  • Galina Kopachinska Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-9395-8730
  • Yelyzaveta Zavadska Волинський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2021-02-161-176

Ключові слова:

геополітика, історичний етап, Німеччина, К. Хаусхофер, континентальний блок

Анотація

В статті було вивчено німецьку школу геополітики як одну із провідних шкіл науки геополітики. Розглянуто суть поняття «геополітика» та основні підходи до її визначення. Обґрунтована необхідність дослідження та аналізу основних етапів становлення та розвитку німецької школи геополітики.  Було вивчено вклад німецької школи геополітики на формування науки загалом. Розглянуто характерні риси зародження геополітики в Німеччині та доведено, яким чином історія самої держави вплинула на особливості зародження та еволюції геополітики та геополітичних концепцій в Німеччині. Вивчено основні праці вітчизняних та зарубіжних науковців щодо аналізу розвитку німецької школи геополітики. Розглянуто наукові методи, застосування котрих дозволило комплексно вивчити та проаналізувати історичні етапи розвитку німецької школи геополітики. На основі отриманих результатів дослідження в статті було запропоновано виокремлення 4 основних етапів історичного розвитку німецької школи геополітики, а саме: І початковий (кінець ХІХ-поч. ХХ) – разом з появою таких наук як політична географія та геополітика, зародження перших геополітичних ідей та бачень в самій німецькій школі геополітики. ІІ основоположний (поч. ХХ-середина ХХ) – еволюція геополітичного мислення, розвиток геополітичних ідей в працях Карла Хаусхофера та їх вплив на ідеологію фашизму. ІІІ відновлення (середина ХХ-кінець ХХ) – після періоду заборони геополітики як результату використання і реалізації на практиці ідей К. Хаусхофера А. Гітлером (1889-1945 рр.) та його прибічниками - відновленням геополітичних пошуків та досліджень в працях таких авторів як К. Шмітт (1888-1985 рр.), Ф. Хессе (1881-1973 рр.), Е. Обет (1886-1981 рр.) та інших. IV сучасний (кінець ХХ-до тепер) – формування нового геополітичного мислення та реалізація на практиці геополітичних ідей та бачень нової возз’єднаної Німеччини. В статті було розкрито основні характеристики кожного з досліджуваних етапів. Обґрунтовано доцільність їх виділення в таких часових рамках, які представлені в статті. Було розглянуто праці класиків німецької школи геополітики та проаналізовано їх основні геополітичні ідеї та бачення. В статті особливо увагу було приділено дослідженню праць К. Хаусхофера та вивченню його впливу на формування ідеологічного бачення Третього рейху, і, як наслідок його діяльності, перенесення геополітики в категорію псевдонауки.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27