ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В НІМЕЧЧИНІ

  • Nataliia Kotsan Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Yuliia Soloveniuk Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: Сільський зелений туризм, Німеччина, регулювання, організація, розвиток села

Анотація

За сучасних умов сільський зелений туризм в Німеччині є одним з найбільш розвинутих у світі. Успіх даної галузі тісно пов'язаний з особливостями державного регулювання. Важливим фактором також виступають організації на державному, регіональному, локальному та сублокальному рівнях. Німеччині притаманна унікальна спеціалізація агроосель. Країна є прикладом успішного подолання кризи сфери туризму, спричиненої пандемією, завдяки стимулюванню сільського зеленого туризму. У статті розкрито сутність явища сільського зеленого туризму як одного з пріоритетних та перспективних напрямів на сучасному етапі розвитку. Досліджено загальний стан сучасного сільського зеленого туризму та його роль у розв’язанні актуальних та невідкладних соціально-економічних проблем, спричинених глобальною пандемією. Показано особливості організації сільського зеленого туризму Німеччини. Доведено, що державні, регіональні та локальні організації стимулюють розвиток галузі. Наголошено на позитивних та негативних моментах регулювання даної сфери. На прикладі Німеччини зроблено висновок, що сільський зелений туризм є невід'ємним атрибутом життя сучасного суспільства, а також вагомим фактором розвитку депресивних сільських територій, тому держава, що зацікавлена у розвитку туризму і економіки загалом, має створювати сприятливі умови для даної галузі.

Посилання

Vasiliev V.P. World experience in the organization of rural tourism: guidelines /, P.A. Gorishevsky, Yu.V. Zinko, M.Y. Routine. - Odessa, 2009. – 56 p.

Kudla, N.E. Rural tourism: the basics of entrepreneurship and hospitality / NE Kudla. - Київ: ЦУЛ, 2015. - 152 p.

Parfinenko A. Yu. Peculiarities of formation and realization of tourist policy of the state: international, national, regional experience: monograph / col. ed., ed. A. Yu. Parfinenko. - H .: VN Karazin KhNU, 2013. - 280 p.

Pylypenko G.M., Prushkivska EV, Kusakova YO Comparative analysis of the development of green tourism in Ukraine and the world. - [Electronic resource]. - Access mode: https://ev.nmu.org.ua/docs/2016/3/EV20163_145-153.pdf

Posokhov I.S. History of tourism development in Germany: experience for Ukraine / IS Posokhov // Gileya: scientific bulletin. - 2015. - Vip. 99. - P. 56-60. - [Electronic resource]. - Access mode: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24171458

Pugach N.A. Information and consulting support for the development of rural tourism / NA Pugach // Economics of agro-industrial complex. - 2014. - № 9. - P. 62-68.

Rutinsky, M.J. Rural tourism / MJ Rutinsky, YV Zinko. - Київ: Знання, 2006. - 271 p.

Rutinsky, M.J. Green tourism / MJ Rutinsky, YV Zinko. - Київ: Знання, 2008. - 271 p.

The Gulf Cooperation Council (GCC) Outbound Travel Market with Special Focus on Europe as a Tourism Destination: World Tourism Organization (UNWTO) - Electronic resource: Access mode: https://www.e-unwto.org/doi/book /10.18111/9789284420131

Travel and Tourism, Economic impact 2020, Germany, WTTC [Electronic resource]. - Access mode: https://wttc.org/Portals/0/Documents/Press%20Releases/Germany%20looks%20set%20to%20lose%2038%20billion%20from%20missing%20tourists%20and%20visitors%20due%20to% 20pandemic% 20says% 20WTTC.pdf? Ver = 2020-10-26-143856-420

Zahlen-Daten-Fakten 2020, Deutscher Tourismusverband [Electronic resource]. - Access mode: https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus/dtv-forderungen.html

Опубліковано
2021-10-27