БРЕНДИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ІЗРАЇЛЮ

Автор(и)

  • Анастасія Перфільєва Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2023-03-83-98

Ключові слова:

Ізраїль, зовнішня політика, технології, національний (державний) бренд, публічна дипломатія, брендингові технології, Хасбара

Анотація

У статті проаналізовано концептуальну й організаційну складові частини брендингових технологій як інструменту зовнішньої політики Ізраїлю. Здатність використовувати наявні переваги для досягнення й захисту національних інтересів, активне просування на міжнародній арені інформації про потенціал та перспективи розвитку, про умови життя людей на державній території є важливим напрямом зовнішньої політики. Творення й підтримка національного бренду розглядається як необхідність для сучасної держави з огляду на її прагнення ствердитися на міжнародній арені та посісти чільне місце у світовому співтоваристві. Кожна країна визначає власний підхід до процесу творення й поширення національного (державного) бренду. Спираючись на складний досвід державотворення та виживання в конфліктогенному середовищі, Ізраїль віднайшов власну модель позиціонування в міжнародному просторі на основі створеного національного бренду. Тож мета дослідження – визначити особливості брендингових технологій у зовнішній політиці Ізраїлю. Дослідження таких практик створить підґрунтя для кращого розуміння позиціонування Ізраїлю в системі міжнародних відносин й аналізу модерних підходів у технологізації зовнішньополітичної діяльності сучасних держав.

Унікальність концептуальної та організаційної складових частин брендин- гових технологій Ізраїлю визначається існуванням Хасбари. Хасбара постає системою заходів комунікативного впливу на громадську думку як у середині Ізраїлю, так і за його межами. Реалізація брендингових технологій у зовніш- ній політиці сучасного Ізраїлю здійснюється в умовах жорсткої централізації інформаційних потоків і таргетування інформації в напрямі конкретних діаспор, етнічних, релігійних і мовних груп. Міністерство закордонних справ Ізраїлю є ключовою установою в справі відтворення й підтримки національного бренду. У складі міністерства діє Директорат публічної дипломатії, метою якого є сприяння синхронізації повідомлень Ізраїлю та координація роботи між різними державними й недержавними агентами з метою відтворення національного бренду.

Посилання

Anholt, S. (2002). Nation Branding: A Continuing Theme. Journal of Brand Management, 10 (1), 59–60. URL: https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540101 (in English).

Attias S. (2012). Israel’s new peer-to-peer diplomacy. The Hague Journal of Diplo- macy, № 7, p. 473–482. URL: https://doi.org/10.1163/1871191X-12341235 (in English).

Biletska, O. (2021). Culture as a Nation Branding Tool within the International Interaction System. Culture and Arts in the Modern World, 22, 22–33. URL: https://doi. org/10.31866/2410-1915.22.2021.235887 (in English).

Fan, Y. (2010). Branding The Nation: Towards A Better Understanding. Place Brand- ing and Public Diplomacy, 6 (2), 97–103. URL: https://www.academia.edu/5185202/Brand- ing_the_nation_towards_a_better_understanding (in English).

Greenfield, Sh. (2012). Israeli Hasbara: Myths and Facts. URL: http://www.molad. org/images/upload/files/49381451033828.pdf (in English).

Israel experience. Official website Ministry of Foreign Affairs. URL: https://www. gov.il/en/departments/topics/israel_experience/govil-landing-page (in English)

Jędrzejewska, KZ. (2020). Hasbara: public diplomacy with israeli characteristics. Torun International Studies, 1 (13), 105–118. URL: https://doi.org/10.12775/TIS.2020.008 (in English).

Jurková, J. (2018). The Domestic Dimension of Israeli Public Diplomacy. Polish Po- litical Science Yearbook, 47, 242–253. URL: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/ pliki/ppsy/47-2/ppsy2018206.pdf (in English).

Klymchuk, I. (2022). Institutional dimension of Іsrael public diplomacy. Bulletin of Lviv University. Series Philosopher-political scientist studio, 42, 226–231. URL: http://fps- visnyk.lnu.lviv.ua/archive/42_2022/29.pdf (in English).

Levy-Weinrib, E. (2023, October 24). The rear admiral at the advocacy front. Globus. URL: https://en.globes.co.il/en/article-the-rear-admiral-at-the-advocacy-front-1001460920 (in English).

Starr, M. (2021, December 29). Bennett reestablishes Public Diplomacy Director- ate to coordinate Hasbara. The Jerusalem Post. URL: https://www.jpost.com/israel-news/ article-690014 (in English).

Krykun, Т. (2014). Special aspects of nation branding theory development and formation of country’s international image within the system of public administration. Public administration: improvement and development, 9. URL: http://www.dy.nayka.com. ua/?op=1&z=757 (in Ukrainian).

Yavorska, О. (2021). Components of the image strategy of the State of Israel in the modern international arena. Bulletin of the Student Scientific Society of DonNU named after

V. Stusa, 13, 111–115. URL: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/9966 (in Ukrai- nian).

Завантаження

Опубліковано

2023-09-28