НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ВИКЛИК ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЦІННОСТЯМ

Автор(и)

  • Наталія Карпчук Волинський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2023-03-216-228

Ключові слова:

європейські цінності, європейський менталітет, національний менталітет, демократія, Угорщина

Анотація

Європейські цінності – основоположні принципи створення, існування й розширення Європейського Союзу. Вони закріплені в офіційних документах ЄС. Їх дотримання – абсолютна вимога до всіх держав- членів і для потенційних порушників розроблено процедуру усунення проблем та, за потреби – покарання. Європейські цінності ґрунтуються на європейській ментальності, яка має глибоке коріння в історії, релігії, політиці, мистецтві, науці тощо Європи й закладає підґрунтя для спільного розуміння демократії, прав людини, рівності, верховенства права, людської гідності. Проте європейські цінності не тотожні цінностям європейців, які походять від національного менталітету, однак можуть мати свою специфіку. У статті розглянуто кейс Угорщини. Угорці мають суб’єктивне бачення

«європейського способу життя» й розглядають заходи з боку ЄС крізь призму національного суверенітету, тобто як нав’язувані, яким потрібно протистояти. Проаналізовано, як особливості національного менталітету

«експлуатуються» прем’єр-міністром Угорщини В. Орбаном, який час від часу перебуває в стані конфлікту з пан’європейськими структурами. Із 2018 р. Угорщина кілька разів пройшла дисциплінарну процедуру відповід- но до статті 7 Договору про заснування ЄС. Євродепутати звинувачують Угорщину у відході від демократичних принципів управління, перетворенні в авторитарну державу й накладають фінансові обмеження. Прем’єр-міністр не погоджується з покаранням, проте його загальна політика та конфліктність у відносинах із ЄС загалом схвально сприймається громадянами держави.

1Пропонована стаття підготовлена в межах проєкту «Стратегічні комунікації ЄС: протидія деструктивним впливам» програми ERASMUS+ напряму Модуль Жана Моне (№ 101047033 ERASMUS-JMO-2021-MODULE)

Посилання

El D. Porushennya dohovoru pro YES – yak za tse karayut. Deutsche Welle,

09.2018, URL: https://www.dw.com/uk/

Yevroparlament oholosyv Uhorshchynu avtokratiyeyu: shcho tse oznachaye., Ukrin- form, 16.09.2022, URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3572533-evroparlament- ogolosiv-ugorsinu-avtokratieu-so-ce-oznacae.html

Zaychyk, I. (2018). Uhorshchyna vs yevropeysʹki tsinnosti. Petro i Mazepa, 09.12, URL: https://petrimazepa.com/uk/ugorschina_vs_evropeyski_cinnosti

Natsionalʹnyy mentalitet. Entsyklopediya suchasnoyi Ukrayiny, 2023, t. 22, URL: https://esu.com.ua/article-71042

Sydorzhevskyy, M. (2018). Yevroparlament pidtrymav pochatok provadzhennya proty Uhorshchyny. Deutsche Welle, 12.09. URL: https://www.dw.com/uk/

Sud YES dozvolyv karaty Uhorshchynu ta Polshchu hroshyma za porushennya verk- hovenstva prava, Yevropeyska pravda, 16 lyutoho 2022, URL: https://www.eurointegration. com.ua/news/2022/02/16/7134088/

Bauer, B. (2021). Understanding Hungary: Perspectives from Central and Eastern Europe, Hungarian Conservative, 27.10. URL: https://www.hungarianconservative.com/ar- ticles/current/understanding-hungary-perspectives-from-central-and-eastern-europe/

Breaches of EU values: how the EU can act (infographic), News European Par- liament, 28.09.2022, URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu- affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic

Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000, Official Journal of the European Union, 26.10.2012, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=celex:12012P/TXT

Clancy, L. (2022). Hungarians differ in their evaluations of democracy under Or- ban’s leadership. Pew Research Center, Augusr 3. URL: https://www.pewresearch.org/ short-reads/2022/08/03/hungarians-differ-in-their-evaluations-of-democracy-under-orbans- leadership/

Commission finds that Hungary has not progressed enough in its reforms and must meet essential milestones for its Recovery and Resilience funds. Press release, European Commission, November 30, 2022, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de- tail/en/ip_22_7273

Consolidated Versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union, 07.06.2016, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/ TXT&from=EN

Consolidated Version of the Treaty on European Union. Common Provisions. Ar- ticle 7. Official Journal of the European Union, 26.10.2012, URL: https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007

Debeuf, K. (2018). The rift between Western and Central Europe runs deep. It is the result of different definitions of what the EU is and what it should be. Carnegie Europe, November 6. URL: https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/77648

Dumont, G.-F. (2003).The European Identity, Europai Füzetek, pp. 57–68. URL: https://shs.hal.science/halshs-01527188/document

Foret, F., Calligaro, O. (2018). “European values”. Challenges and opportunities for EU governance, London: Routledge, 2018, URL: https://www.researchgate.net/publica- tion/326735918_European_values_Challenges_and_opportunities_for_EU_governance

Manners, I. (2002). Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? Journal of Common Market Studies, 40(2), pp. 235–58.

Manners I. (2006). The constitutive nature of values, images and principles in the European Union, Values and Principles in European Union Foreign Policy, eds. Sonia Lu- carelli and Ian Manners, London: Routledge, pp. 19-41.

MEPs: Hungary can no longer be considered a full democracy. Press Release, News European Parliament, 15.09.2022, URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press- room/20220909IPR40137/meps-hungary-can-no-longer-be-considered-a-full-democracy

Ryder, A. R. (2022). Change is possible in Hungary. The Loop, March 24. URL: https://theloop.ecpr.eu/a-return-to-democratic-values-in-hungary-is-possible/

Schumpeter, J. A. (2010). Capitalism, Socialism and Democracy. UK: Taylor & Francis eLibrary.

Waller, L. (2015). Victor Orban. Hungary. The Conservative Subversive. Politico.

URL: https://www.politico.eu/list/politico-28/viktor-orban/

Youngs, R., Ventura, E. et al. (2022). European Democracy Support Annual Review, Carnegie Europe, January 30, 2023, URL: https://carnegieeurope.eu/2023/01/30/european- democracy-support-annual-review-2022-pub-88818

Zachova Aneta. Czechia fumes after Orbán compares EU with Hitler’s plans, Euro- Active, 15 May 2023. URL: https://www.euractiv.com/section/politics/news/czechia-fumes- after-orban-compares-eu-with-hitlers-plans/

Завантаження

Опубліковано

2023-09-28