ЄС ПРЯМУЄ ДО НУЛЬОВОГО БАЛАНСУ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ

Автор(и)

  • Альона Білоконь Регіональний акселераційний центр інновацій, технологій та стартапів GCIP у Миколаївській області України

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2023-03-291-302

Ключові слова:

енергетичний перехід, ЄС, європейський енергетичний ринок, сталий розвиток, чистий нуль

Анотація

Європейський енергетичний ринок відіграє вирішальну роль в економічному зростанні, безпеці та стійкості ЄС, а також європейського регіону. Необхідність боротьби зі зміною клімату та досягнення вуглецевої нейтральності поставила ЄС на трансформаційний шлях до переосмислення свого енергетичного ринку. Оскільки попит на енергію продовжує зростати, життєво важливо розглянути виклики, з якими стикається європейський енергетичний ринок, щоб проаналізувати, що позитивно впливає на енергетичний перехід ЄС, і розробити набір рекомендацій, які сприятимуть конкуренції, інноваціям та екологічній відповідальності. У цій статті викладено комплексну стратегію переосмислення та вдосконалення європейського енергетичного ринку шляхом вирішення ключових проблем і використання можливостей для сталого та стійкого енергетичного майбутнього. Незважаючи на те, що ЄС має значну можливість здійснити енергетичний перехід до 2050 року, для подолання викликів від політиків, галузей промисловості та громадян потрібні постійні дії. Зміцнення європейського енергетично- го ринку за допомогою надійної політики, інновацій та інклюзивного залучення може призвести до сталого, кліматично нейтрального майбутнього, представляючи не лише екологічний імператив, але й можливість для економічного зростання, створення робочих місць та покращення енергетичної безпеки. Колективні зусилля та непохитна відданість можуть підштовхнути європейський енергетичний ринок до впливу на глобальні дії для більш сталої та стійкої планети для майбут- ніх поколінь. Однак перехід не позбавлений проблем. Негайної уваги потребують подолання залежності від викопного палива, інтеграція відновлюваних джерел енергії в мережу, забезпечення адекватного фінансування та вирішення соціальних та економічних наслідків, особливо для громад, які залежать від промисловості, що працює на викопному паливі. Технологічний прогрес, інвестиції в екологічно чисті енергетичні технології, а також науково-дослідні роботи є вкрай важливими для успішного переходу. Глобальна співпраця залишається фундаментальною для ефективної боротьби із викликами, пов’язани- ми з глобальним потеплінням. Таким чином, постійна взаємодія ЄС з іншими країнами та створення єдиної глобальної структури для боротьби зі зміною клімату є надзвичайно важливими. Гармонізація нормативно-правових та політичних рамок, впровадження механізмів ціноутворення на викиди вуглецю та сприяння транскордонному співробітництву мають важливе значення для створення сприятливого середовища для інвестицій у відновлювану енергетику та інновацій. Крім того, залучення громадян і зацікавлених сторін через інформацій- ні кампанії, освітні ініціативи та залучення громад до проектів з відновлюваної енергетики є ключовими компонентами успішного енергетичного переходу.

Посилання

Eurostat. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat

International Energy Agency (IEA). Retrieved from: https://www.iea.org/

European Environment Agency (EEA). Retrieved from: https://www.eea.europa.eu/en

Multi-level perspective (MLP). Retrieved from: https://www.mdpi.com/2077-0472/9/4/74

National energy and climate plans (NECPs). Retrieved from: https://energy.ec.europa. eu/topics/energy-strategy/national-energy-and-climate-plans-necps_en

EU Emissions Trading System (EU ETS). Retrieved from: https://climate.ec.europa. eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en

Renewable Energy Directive (RED). Retrieved from: https://energy.ec.europa.eu/ topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy- directive_en#:~:text=It%20sets%20the%20overarching%20European,energy%20and%20 to%20establish%20renewable

Energy Efficiency Directive (EED). Retrieved from: https://energy.ec.europa.eu/topics/ energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive_en

Effort sharing 2021–2030: targets and flexibilities. Retrieved from: https://cli- mate.ec.europa.eu/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets/effort-sharing- 2021-2030-targets-and-flexibilities_en

European Green Deal. Retrieved from: https://commission.europa.eu/strategy-and- policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Horizon Europe. Retrieved from: https://single-market-economy.ec.europa.eu/in- dustry/strategy/hydrogen/funding-guide/eu-programmes-funds/horizon-europe_en

EU Renewable Energy Financing Mechanism. Retrieved from: https://cinea. ec.europa.eu/programmes/eu-renewable-energy-financing-mechanism_en

Connecting Europe Facility (CEF). Retrieved from: https://cinea.ec.europa.eu/pro- grammes/connecting-europe-facility_en#:~:text=The%20Connecting%20Europe%20Facil- ity%20(CEF,and%20upgrading%20the%20existing%20one.

Just Transition Mechanism. Retrieved from: https://commission.europa.eu/strate- gy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-tran- sition-mechanism_en

Covenant of Mayors – Europe. Retrieved from: https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/FAQs

The European Fund for Strategic Investments. Retrieved from: https://commission. europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/european-fund- strategic-investments_en#:~:text=The%20EFSI%20aims%20to%20overcome%20the%20 current%20investment%20gap%20in,risk%20finance%20for%20small%20businesses

Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector. Retrieved from: https:// www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

Завантаження

Опубліковано

2023-09-28