Політика безпеки Європейського Союзу: історична ретроспекція

  • Nataliia Karpchuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-9998-9538
Ключові слова: Європейський Союз, безпека, оборона, Петерсбергські завдання, Стратегія безпеки для Європи

Анотація

Політика безпеки ЄС є невід’ємною частиною Спільної політики безпеки й оборони ЄС у межах Спільної зовнішньої та безпекової політики Союзу. Питання безпеки й оборони є досить вразливими для суверенітету кожної держави, тому узгодження принципів, напрямів і пріоритетів спільної безпекової політики й співпраці з НАТО зайняло тривалий час. З розвитком Європейської Спільноти створено низку структур й прийнято принципові документи у сфері політики безпеки. У статті досліджено еволюцію політики безпеки ЄС, яка розроблялася під впливом зовнішніх викликів та загроз

Посилання

A Secure Europe in a Better World—European Security Strategy, December 12, 2003, [Electronic resource]. – Available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf

Berlin Plus agreement [Electronic resource]. – Available at: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/berlinplus_/berlinplus_en.pdf

Cologne European Council Declaration on the common policy on security and defence (4 June 1999) [Electronic resource]. – Available at: http://www.cvce.eu/en/obj/cologne_european_council_declaration_on_the_common_policy_on_security_and_defence_4_june_1999-en-ee393bf3-d96f-46b8-8897-15546a0e1c0d.html

Consolidated Version of the Treaty on European Union, Article 21.2 [Electronic resource]. – Available at: http://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_2&format=PDF

Lisbon Treaty. Article 42 [Electronic resource]. – Available at: http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-unionand-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-andspecific-provisions/chapter-2-specific-provisions-on-the-common-foreign-andsecurity-policy/section-2-provisions-on-the-common-security-and-defencepolicy/129-article-42.html

Petersberg tasks [Electronic resource]. – Available at: http://eurlex.europa.eu/summary/glossary/petersberg_tasks.html

Shaping of a Common Security and Defence Policy [Electronic resource]. – Available at: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/5388/shaping-common-security-and-defence-policy_en

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy [Electronic resource]. – Available at: http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

Панъевропейское движение Рихарда Куденхове-Калерги в послевоенной Европе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5367

Опубліковано
2017-05-29