Медіатизація політичного простору Республіки Болгарія

Ключові слова: медіатизація, політичний процес, Республіка Болгарія, соціальні медіа, соціальні мережі

Анотація

Медіатизація політичного простору Республіки Болгарія. Статтю присвячено дослідженню актуального явища сучасного життя – медіатизації суспільно-політичного процесу. В статті розглянуто основні характеристики нових соціальних медіа: інформаційний обмін елементами інформаційно-комунікативної системи, інтерактивність спілкування, доступність і швидкість доставки інформації користувачу. Автором проаналізовано особливості медіатизації політики у Республіці Болгарія, основні проблеми і перспективи інформатизації публічної політики, розкриті головні тенденції розвитку соціальних медіа та громадянської журналістики, визначено роль і місце Інтернет-мереж у системі взаємодії влади і громадянського суспільства.

Посилання

Бондаренко С. В. Политическая идентичность в киберпространстве /С. В. Бондаренко // Политическая наука. – 2005. – № 3.– С. 76–92.

Георгиева Е. С. Трансформация системы масс-медиа Болгарии в условиях европейской интеграции / Е. С. Георгиева // Вестник СанктПетербургского университета. – 2011. – № 1. – Сер. 9. – С. 222–229.

Дукин Р. А. Медиатизация современного общества: влияние социальных медиа / Р. А. Дукин // Теория и практика общественного развития. – 2016. – № 2. – С. 24–26., с. 25

Жуковська А. О. Вплив інститутів громадянського суспільства на трансформаційні процеси в Республіці Болгарія : дис. канд. політ. наук : 23.00.02 / Жуковська Аліса Олександрівна – Чернівці, 2014. – 196 с., с. 82

Илия Вълков Социалните медии, гражданските мобилизации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.newmedia21.eu/proekti/sotsialnite-medii-grazhdanskite-mobilizatsii/

Илчева Валерия Социальные сети и сайты Болгарии / Валерия Илчева // Вестник МГУП имени Ивана Федорова. – 2015. – №5. С. 45–49, с. 47

Информационно общество [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nsi.bg/bg/content/2722/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

Хасьянова Н.М. Понятие медиа и его трансформация в культуре ХХ века [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.scienceforum.ru/2015/pdf/18114.pdf

Чумиков А. Н. Медиарилейшнз / А. Н. Чумиков // [учеб. пособие для студ. вузов]. М.: Аспект Пресс, – 2014. –184 с., с. 56

Bribing the media / Reporter Without Borders // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://rsf.org/en/bulgaria

Webopedia / new media [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.webopedia.com/TERM/N/new_media.html/

Опубліковано
2017-05-29