Маніпулятивні механізми впливу, ефективність їхнього застосування сучасними іноземними та украінськими політичними лідерами

  • Vira Maksymets Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-9003-7055
  • Mariia Orel Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: зовнішня політика, маніпулювання, маніпулятивні технології, політичні лідери

Анотація

У статті розглянуто загальнотеоретичний аналіз інструменту маніпулювання впливу на аудиторію. Досліджено маніпулятивні технології як інструмент навіювання думки аудиторії у процесі формування суспільної опінії. Показано основні лінгво-маніпулятивні технології у формуванні суспільної думки. Проаналізовано фактори особистості у формуванні та здійсненні зовнішньої політики, виокремлено особливості даних типів політичних лідерів. Досліджено промови політичних лідерів як засіб маніпулятивного впливу на формування думки масової аудиторії. У даній статті розглянуто фактор особистості у формуванні та здійсненні зовнішньої політики таких політичних лідерів Федеративної Республіки Німеччини, України, Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації як: Ангела Меркель, Порошенко Петро Олексійович, Дональд Трамп, Путін Володимир Володимирович.

Посилання

Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації / Яшенкова О.В. – Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – с. 168- 170

Чаплак Я.В. Теоретико-методологічний аналіз поняття психологічного впливу в науковій психології [Електронний ресурс] / Я.В. Чаплак, Л. Кирилецька, Ю. Радомська. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_DN_2011/Psihologia/2_82130.doc.htm (Дата звернення: 05.05.2017)

Татенко В. О. Психологія впливу: суб’єктна парадигма /В.О.Татенко// Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей. – К.: Сталь, 2000. – Вип. 3 (6). – С. 3-18.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита // М.: ЧеРо, издательство МГУ – Москва, 1997. – С. 244-344.

Шейнов В.П. Психология манипулирования / В.П. Шейнов. – Минск: Харвест, 2009 - С. 704

Weiβbuch 2006 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Zukunft der Bundeswehr. Berlin: Bundesministerium der Verteidigung. 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bundeswehr.de (Дата звернення: 15.05.2017)

Толстов С. Внешнеполитические итоги ста дней президенства П. Порошенко [Електронний ресурс] / С. Толстов // Зовнішня політика, міжнародні відносини 13-19.09.2014. Зовнішні справи – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/blog/usi-blogi/view/article/zovnishnja-politikamizhnarodni-vidnosini-13-19092014/ (Дата звернення: 09.05.2017)

Потєхін О. Україна в зовнішньополітичній доктрині 45-го президенте США, 2016 [Електронний ресурс] / О. Потєхін // Зовнішні справи. Геополітика. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/ukrajina-vzovnishnopolitichnii-doktrini-45-go-prezident/ (Дата звернення: 07.05.2017)

Голубовська І., Орлова Т. Американські цінності в інавгураційних промовах Барака Обами і Дональда Трампа [Електронний ресурс] / І. Голубовська, Т. Орлова // Зовнішні справи. Регіональна політика. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertnadumka/view/article/amerikanski-cinnosti-v-inavguraciinikh-promovakh-bara/ (Дата звернення: 11.05.2017)

Брайн И. Внешняя политика Путина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.calc.ru/Vneshnyaya-Politika-Putina-Godakh.html (Дата звернення: 07.05.2017)

Hermann Margaret G. Ingredients of Leadership. – In: Margaret G. Hermann (Ed. ). Political Psychology. San Francisco, 1986 – С. 127-245.

Опубліковано
2017-05-29