Безпека інформаційних систем організацій

  • Antonina Mytko Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-5234-0758
  • Iaroslava Pakholchuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: інформаційні системи (ІС), управління системою безпеки, інформація, технічний рівень, інформаційні технології

Анотація

У статті вказано причини, які зумовлюють потребу безпеки інформаційних систем, зазначено основні цілі управління їх безпекою. Крім підтримки конфіденційності, цілісності та доступності, сучасне суспільство вимагає дотримання й інших цілей: установлення відповідальності, інтегрованості людей, достовірності та етичності. Завдання та цілі цього дослідження досягнуті завдяки аналізу інформаційних джерел із цієї теми. Ідентифіковано заходи, які потрібно вжити, описано важливість безпеки ІС. У процесі наукового дослідження застосовано такі методи: метод наукового узагальнення, метод аналізу інформації, узагальнення. Практичну цінність цієї роботи становить детермінація заходів безпеки ІС організацій. Результати дослідження можуть бути використані в подальших дослідженнях із цієї тематики.

Посилання

Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. / О. В. Грицунов. – Харків : ХНАМГ, 2010. — 222 с.

Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем : навч. посіб. / Т. М. Басюк, П. І. Жежнич ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 426 c.

Гайдамакин Н. А. Автоматизированные системы, базы и банки данных. Вводный курс : учеб. пособие / Н. А. Гайдамакин. – Москва : Гелиос АРВ, 2002. – 368 с.

David T. Bourgeois, Ph.D. Information Systems for Business and Beyond / David Thomas Bourgeois // Biola University. – Pub Date : 2014. – P. 167.

Backhouse, J., & Dhillon, G. (1996). Structures of Responsibility and Security of Information Systems / J. Backhouse // European Journal of Information Systems. – 5(1), 2–9.

Dhillon, G. (1997). Managing Information System Security / G. Dhillon. – London : Macmillan.

Dhillon, G. (2007). Principles of Information Systems Security: Text and Cases / G. Dhillon. – Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.

Garg, A. (2003). The Cost of Information Security Breaches / A. Garg. – The SGV Review. – P. 202.

Hitchings, J. (1994). The Need for a New Approach to Information Security / J. Hitchings. – Paper presented at the 10th.

International Conference on Information Security (IFIP Sec '94), 23–27 May. – Curacao, NA.

Опубліковано
2017-05-29