Комунікативний складник у відносинах між владою та суспільством

  • Nataliia Podvirna Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: комунікація, громадянське суспільство, влада, демократія, участь громадян

Анотація

Розвиток нових інформаційних технологій, мобільний зв’язок, Інтернет і соціальні мережі дали можливість світу на зламі ХХ-ХХІ ст. по- новому поглянути на зміст та сенс процесу комунікації між владою й суспільством і політичної участі громадян, їхніх можливостей та механізмів діяльності. В умовах глобальної соціально-культурної й економічної кризи гостро постає проблема взаєморозуміння та комунікацій між людьми, владою й іншими політичними інстанціями, адже комунікація пронизує абсолютно всі пласти суспільного життя. Сьогодні досягнення компромісу між владою та суспільством – важлива умова розвитку Української держави й громадського суспільства. Досягнення такого компромісу необхідне для забезпечення конструктивної комунікації між органами влади та громадянським суспільством.

Посилання

Бурцева Т. А. Управление маркетингом : учеб. пособие / Т. А. Бурцева, В. С. Сизов, О. А. Цень. – Москва : Экономистъ, 2005. – 271 с.

Масова комунікація : підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун. – Київ : Либідь, 1997. – 216 с.

Николаева Ж. В. Основы теории коммуникации : учеб.-метод. пособие / Ж. В. Николаева. – Улан-Удэ : ВСГТУ, 2004. – 274 c.

Основи внутрішньої комунікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrainepublicdialogue.org/?page_id=159&langswitch_lang=uk

Плoтникoв М. В. Эффективные коммуникации в организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.elitarium.ru/2008/11/26/kommunikacii_organizacija.html

Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – Москва : Рефлбук ; Киев : Ваклер, 2001. – 656 с.

Рева В. Е. Коммуникационный менеджмент : учеб.-метод. пособие / В. Е. Рева. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2003. – 161 с.

Різун В. В. Теорія масової комунікації [Електронний ресурс] / В. В. Різун. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=1

Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 4-е изд. – Москва : Политиздат, 1981. – 445 с.

Філософська енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/605/

Холдар Д. Г. Роль участі громадськості у виробленні та реалізації політики : посіб. з участі громадськості / Д. Г. Холдар // Проект 39 «Голос громадськості» / Міжнар. центр перспект. дослідж.; за ред. Д. Г. Холдар, О. Захарченко. – Київ : Дизайн-студія «Медіа», 2002. – 150 с.

Опубліковано
2017-05-29