Технології забезпечення транспарентності державної влади України

  • Yevheniia Tykhomyrova Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-5017-5875
  • Anna Stoliarchuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: інформаційна відкритість, транспарентність, органи державної влади, доступ до інформації, громадянське суспільство, публічна інформація

Анотація

У статті досліджено поняття транспарентність, її структуру та функції. Проаналізовано досвід реалізації принципу транспарентності в окремих країнах світу, а також основні тенденції становлення транспарентності в Україні. Визначено причини непрозорості вічизняної влади й сучасні шляхи забезпечення транспарентності органів державної влади, адже забезпечення транспарентності в діяльності органів влади всіх рівнів, реальна доступність отримання інформації про прийняті ними рішення, про їх повсякденну діяльність не тільки необхідний елемент здійснення постійного й надійного зв’язку між громадянами та їхніми представниками у владних структурах, а й засобом ефективного функціонування самих органів влади. Оскільки у всіх демократичних країнах влада зобов’язана виконувати чіткі процедури інформування громадян про свою діяльність і використовувати механізми залучення громадськості до формування державної політики та до оцінювання якості її реалізації.

Посилання

Веб-портал «Help» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/help.gv.at

Веб-портал Suomi.fi [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.suomifi/english/index.html

Закон України Про інформацію (остання редакція від 06.01.2011) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110106

Закон України Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації (остання редакція від 10.04.2015) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/539/97-вр

Закон України Про доступ до публічної інформації (остання редакція від 01.05.2015) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Индия и США запускают открытую платформу электронного правительства [Электронный ресурс] / Iнтернет-портал «cnews». – Режим доступа : http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/06/19/493497.

Корченкова Н. Ю. Становление теоретико-правовой концепции права на информацию : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. Ю. Корченкова. – Нижний Новгород, 2000. – 197 с.

Конституція України (остання редакція від 30.09.2016) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Моніторинг офіційних веб-сайтів міст обласного значення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubricother_news/838864umi_herson_hmelnitskiy_vnnitsya_donetsk_mayut_nayvdkritsh_veb_sayti_831108.html

Он-лайн-платформа Великобританії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.direct.gov.uk

Право на доступ до інформації: теорія та практика / Харківська правозахисна група ; худож. оформл. Б. Є. Захарова. – Харків : Права людини, 2008. – С. 55–58.

Податковий кодекс Естонії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.emta.ee

Результати моніторингу Інституту розвитку регіональної преси [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://irrp.org.ua/vidkrytistukrayinskoyi-vlady-rezultaty-monitoryngu-veb-sajtiv-mistsevoyi-vladyoblasnogo-rivnya-ta-mista-kyyeva-2016/

Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України : конспект лекцій / уклад. : Е. А. Афонін, О. В. Суший. – Київ : [б. в.], 2010. – 48 с.

Alt J. Transparency and Accountability: Empirical Results for Us States / J. Alt, R. Lowry // Journal of Theoretical Politics. – 2010. – № 22 (4). – Р. 379– 406 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jtp.sagepub.com/content/22/4/379

Balkin J. M. How Mass Simulate Political Transparency / J. M. Balkin [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/media01.htm

Hood Ch. Transparency in historical perspective / Ch. Hood, D. Heald // Transparency: The Key to Better Governance. – Oxford : Oxford Un-ty Press, 2006. – P. 3–23.

Mitchell R. B. Sources of Transparency: Information Systems in International Regimes / R. B. Mitchell // International Studies Quarterly. – 1998. – № 42.

Park H. The roles of transparency and trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction / H. Park, J. Blenkinsopp // International Review of Administrative Sciences. – 2011. – № 77(2). – Р. 254–274.

Опубліковано
2017-05-29