Феномен естонської «сланцевої революції»

Ключові слова: феномен, Естонія, «сланцева революція», енергетична безпека

Анотація

Йдеться про роль «сланцевої революції» в Естонії, яка суттєво посилює енергетичну безпеку країни. Мета статті – показати важливість змін, запущених виробництвом енергії від видобутку горючих сланців у Естонії. Вигоди, отримані зі сланцю, упродовж ста років значно підвищуються завдяки технічному прогресу. В результаті запроваджених інновацій Естонія здатна практично повністю задовольнити свої потреби в нафті й електроенергії шляхом переробки сланцю. У статті також описуються дії, вжиті для вирішення проблеми шкідливих викидів, що виникають при генерації електроенергії зі сланцю. Проаналізовано також вплив сланцевої промисловості в Естонії на відносинах з іншими країнами, з Росією, зокрема.

Посилання

Apanowicz P., Eesti Energia zwiększy produkcję ropy łupkowej, nafta.wnp.pl, 17.04.2017, http://nafta.wnp.pl/eesti-energia-zwiekszy-produkcjeropy-lupkowej,296240_1_0_0.html (02.05.2017).

Baltic Countries (Estonia Latvia Lithuania) Mineral Industry Handbook Volume 1 Strategic Information and Regulations, Washington 2015.

Crouch D., Estonia sees a bright future for oil shale, „The Financial Times”, 06.06.2015.

Directive 2008/3/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Directive 2003/54/EC as regards the application of certain provisions to Estonia.

Estonia chce produkować benzynę z łupków, Biznesalert.pl, 29.11.2016, http://biznesalert.pl/estonia-chce-produkowac-benzyne-lupkow (21.04.2017).

Francu J. (i in.), A study on the EU oil shale industry - viewed in the light of the Estonian experience, March 2007, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/ip_a_itre_st_2006_/ip_a_itre_st_2006_10.pdf (30.04.2017).

Kardaś S., Zmierzch naftowego Eldorado. Ewolucja aktywności rosyjskich firm naftowych na rynku UE, „Prace OSW” marzec 2016, no. 55.

Koel M., Bunger J., Overview of program on US-Estonian science and technology cooperation on oil shale research and utilization (strategic importance of oil shale studies for Estonia and USA), „Oil Shale” 2005, vol. 22, no. 1.

Kogerman A., Professor Paul Nikolai Kogerman and the success story of Estonian kukersite, „Oil Shale” 2011, vol. 28, no. 4.

Kublik A., Szejkowie z Estonii. Kraj niezależny dzięki gazowi łupkowemu i ropie, Wyborcza.biz, 28.03.2011, http://wyborcza.biz/biznes/1,101299,9330845,Szejkowie_z_Estonii__Kraj_niezalezny_dzieki_gazowi.html (20.04.2017).

Olszowiec P., Zamiast węgla, ropy i gazu. Energia z łupków bitumicznych, „Gigawat Energia” 2004, no. 11.

Ozaist G., Energetyczne łupki bitumiczne, „Polska Energia” 2012, no. 10.

Ptaszyńska A., Mastalerz M., Hupka J., Właściwości i heterogeniczność skały łupkowej, [w:] P.B. Kowalczuk, J. Drzymała (red.), Łupek miedzionośny II, Wrocław 2016.

„Rosyjskie koleje” wstrzymały dostawy ropy do Estonii, Energetyka.wnp.pl, 03.05.2007, http://energetyka.wnp.pl/rosyjskie-kolejewstrzymaly-dostawy-ropy-do-estonii,23671_1_0_0.html (01.05.2017).

Rotarski Ł., Surowce energetyczne w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, „Kultura i Polityka: zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie”, no. 2/3 (2008).

Schneider F., Estonia: Łupki są cool, VoxEurop.eu, 26.04.2013, http://www.voxeurop.eu/pl/content/article/3692671-lupki-sa-cool (30.04.2017).

Sidorkiewicz R., Estonia potęgą w łupkach bitumicznych, Akant.org, 03.07.2013, http://akant.org/45-dodatki/inflanty/3344-roman-sidorkiewiczestonia-potg-w-upkach-bitumicznych (02.05.2017).

Tomala M., Bezpieczeństwo energetyczne Litwy, Łotwy i Estonii, [w:] E. Cziomer (red.), Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, Kraków 2008.

Trusewicz I. , Sawicka K., Wardacki K., Estonia - królowa łupków, „Rzeczpospolita”, 26.11.2013.

Unique Enefit Technology, https://www.energia.ee/en/tehnoloogia/oli-tootmine (21.04.2017).

Veiderma M., Estonian oil shale – resources and usage, „Oil Shale” 2003, vol. 20, no. 3

Опубліковано
2017-05-29