Основні православні релігійно-паломницькі центри Італії

  • Viktor Patiichuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Oksana Lukashuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: релігійно-паломницький туризм, сакральні об’єкти, паломництво, релігійно-паломницький центр, релігійно-паломницький тур, Італія

Анотація

Досліджено основні православні релігійно-паломницькі центри Італії. Узагальнено поняття релігійно-паломницького центру. Виділено два основних функціональних види релігійно-паломницького туризму, як паломницький туризм та релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості. Проаналізовано значення релігійно-паломницького туризму для розвитку економіки цієї держави. Зауважено та обґрунтовано факт, що Італія займає лідируючі позиції в Європі та світі за рівнем розвитку туристичної галузі та кількості щорічних туристів. Розглянуто поширення основних міжнародних релігійно-паломницьких центрів на території країни та описано їх головні святині. Встановлено, що важливими релігійнопаломницькими регіонами Італії є Північний та Центрально-Західний. Вивчено територіальні відмінності в розміщенні сакрально-паломницьких центрів Італії. Виділено основні релігійно-паломницькі регіони країни та їх ключові територіально-паломницькі центри. Встановлено, що сучасна економіка Італії європейської держави є однією з найрозвинутіших у країнах ЄС, а також рівень життя італійського населення в цілому є порівняно високим не тільки у Європі, але й світі зокрема, тому послуги на туристичне обслуговування, включаючи паломницьке, в цій країні є досить високими. Зауважено, що релігійно-паломницький туризм в Італії має значні подальші перспективи, через сучасну структуру економіки, що дозволило Італії стати однією із найрозвиненіших держав серед країна ЄС. Розкрито відмінності щодо забезпечення релігійно-паломницьких турів у православ’ї та католицизмі. Зазначено, що основними проблемами, які перешкоджають успішному розвитку сучасного італійського релігійно-православного туризму є роздрібненість і локалізація туристичного бізнесу в регіонах через брак ефективної централізованої координації, невміння розвивати нові туристичні пропозиції, недостатньо розвинута інфраструктура, нестача добре підготовлених туристичних кадрів і гідів-перекладачів, труднощі із залученням міжнародних інвестицій, через недостатньо налагоджену адміністративну систему й надмірну бюрократизацію процесу. Узагальнено головні проблеми та вказано на перспективи розвитку релігійнопаломницького туризму в Італії.

Посилання

Акордтур : Італія всі тури [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.akkord-tour.com.ua/store.php/category_id/106/land_id/11/lang/ua.

Італія розвиватиме туризм, щоб наздогнати Францію й Іспанію [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.cheap-trip.eu/2013/01/27/italiya-rozvyvatyme-turyzm-schob-nazdohnaty-frantsiyu-j-ispaniyu/

Как совершить паломничество в Италию [Электронний ресурс]. –Режим доступа : http://kovceg.ru/foreign/italy

Паломництво до православних святинь Італії [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://pilgrims.in.ua/.

Паломницькі тури в Італії [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.mouzenidis.ua/tours.

Паломничество в Италию [Электронний ресурс]. –Режим доступа : http://www.bel-orientir.ru/tours/detail/it-p.html.

Патійчук В. О. Італія як міжнародний центр православного релігійно-паломницького туризму / В. О. Патійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Географічні науки. –Луцьк : Вежа,–2016. –? 15 (340). –С. 86–93.

Патійчук В. О. Специфікакласифікації релігійно-паломницьких турів / В. О. Патійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Географічні науки. –Луцьк : Вежа,–2015. –? 14 (315). –С. 36–48.

Патійчук В. Функціональні особливості організації релігійно-паломницького туризму / В. Патійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Географічні науки. –Луцьк : Вежа,–2015. –? 15 (316). –С. 33–45.

Пілігрим : Паломництво до православних святинь Італії [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://pilgrims.in.ua/.

Прокопенко Т. Экономико-географический и исторический аспекты развития религиозного туризма / Т. Прокопенко [Электронный ресурс]. –Режим доступа : http://www.lib.ua–ru.net/cont/30171.html.

Релігійний туризм стає популярнішим у світі [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.religion.in.ua/news/foreign_news/11415-religijnij.13.Туризм в Італії [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.geograf.com.ua/italy/542-italy-tourism.

Опубліковано
2017-05-29