МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТОПОЛІВ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

  • Maksym Yakovlyev Національний університет «Києво-Могилянська академія» https://orcid.org/0000-0001-7774-3513
Ключові слова: концептосфера політичної науки, теорія політичної науки, методологія наукових досліджень, концептологія, методи досліджень

Анотація

У статті здійснено розгляд переваг та недоліків підходів до дослідження концептополів політичної науки в аналітичних рамках основних політологічних дослідницьких методологій. При цьому методологію політичної науки розуміються як комплексні теоретичні підходи, що зумовлюють використання низки методів та обґрунтовують застосування до досліджуваних феноменів політичного відповідних дослідницьких технік і аналітичних інструментаріїв. У статті зроблено спробу порівняти дослідницькі програми аналізу коцептополів політичної науки в межах різних комплексів теоретичних підходів-методологій, які в англосаксонській традиції також відомі як аналітичні традиції. В основу інтерпре­таційного каркасу статті покладено міждисциплінарний підхід, що поєднує у собі безпосередньо теорію та методологію політичною науки у поєднанні з прикладною галуззю мовознавства – концептологією. Концептополя у своїй сукупності формують концептосферу політичної науки та складаються з концептів різних рівнів, тому їх дослідження потребує ретельного калібрування аналітичного апарату. Оскільки основні методології політичної науки також є, по суті, теоріями щодо онтології та епістемології політичної науки, їх теж можна розглядати як концептополя політичної науки, що мають свої рівні та власну внутрішню динаміку. Методологічні підходи та аналітичні традиції політичної науки, серед яких обрано англосакську та німецьку класифікації на основі праць К. Хея та К. фон Байме, суттєво відрізняються своїми евристичними потенціалами, що й доводиться в статті: кожна з методологій має свої переваги та обмеження, проте конструктивізм має суттєві переваги над інституціоналістськими, функціоналістськими та раціоналістськими, хоча кожна з них має цінність для комплексного дослідження політологічних концептополів. Перспективою подальших досліджень може, зокрема, бути розгляд бігевіоралізму (який у цій статті не розглядається) як дуже значимого, водночас і контроверсійного, напряму у політичній науці, що в основі вбачає політичні феномени орієнтується виключно на поведінку, яку можна спостерігати та квантифікувати. Тож концепціям, концептам та ідеям у цілому, на перший погляд, місця в ньому не передбачено.

Посилання

Yuriy М. F. Politology. Кyiv: Dakor. 416 p. (in Ukrainian).

Vorobyova О. 2011. «Conceptology in Ukraine: achievements, problems, miscalculations». Visnyk КNLU. Seriya Filologiya. Vol. 14, No.2, pp. 53–64 (in Ukrainian).

Kosenko А. «To the problem of defining the concept of a yak haircut about the movement of rods». Written notes of the National University «Ostrozka Akademiya», Seriya: «Philologic». 2009, №11, рр. 234–239. (in Ukrainian).

Prykhodko A. Concepts and concept systems in cognitive-discursive paradigms of linguistics. Zaporizhzhia: Premier, 2008, 332 p. (in Ukrainian).

Goertz G. Social Science Concepts. Princeton: Princeton University Press, 2006. 296 р.

Beyme von. K. Die politischen Theorien der Gegenwart. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2006.

Hay C. Political Analysis: A Critical Introduction. London, Palgrave McMillan, 2002.

Sternberger D. Drei Wurzeln der Politik. Frankfurt: Insel, 1978.

Parsons Т. Social Structure and Personality. Kyiv: Dukh і Litera, 2011. 338 p. (in Ukrainian).

Alefirenko N. «Cognitive-discursive paradigm of the language sign». Discourse: scientific almanac., 2011, №7, pp. 7–17. (in Russian).

Опубліковано
2018-10-25