Особливості промоції вищої освіти республіки Польща

  • Olha Bohorodetska Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-5878-0068
Ключові слова: вища освіта, Республіка Польща, промоція, програми, освітня політика

Анотація

У статті розкрито особливості формування та становлення промоції вищої освіти Республіки Польща. Проаналізовано процес інтернаціоналізації вищої освіти в Польщі від початку 1990-х рр. Підкреслено важливість формування навчальних програм для іноземних студентів саме англійської мовою. Вивчено роль європейської програми ТЕМПУС у підтримці та реалізації реформ вищої освіти в Республіці Польща. Проаналізовано особливості долучення польських вузів до програми «Еразмус», що значно вплинула на розуміння та специфіку навчального процесу в інших країнах. Цю ініціативу розглянуто в межам цього наукового дослідження, у контексті її ключової ролі для вивчення зарубіжного досвіду надання послуг у сфері вищої освіти й поширення мобільності студентів та викладачів. Представлено ключові аспекти діяльності незалежної неприбуткової освітньої фундації «Перспективи». Вивчено її роль і місце в системі промоції та підтримки вищої освіти Республіки Польща. Проаналізовано зміст і роль Стратегії міграційної політики Польщі у формуванні системи промоції вищої освіти. У статті вивчаються функціональні особливості участі урядових інституцій у формуванні бренду польської вищої освіти за кордоном. Визначено роль Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща в підтримці престижу польської науки й зміцнення її позицій на академічній та науковій карті світу. Проаналізовано законодавчу базу, яка використовується для проведення промоційної роботи в галузі вищої освіти Республіки Польща. Кращі практики реалізації науково-освітніх і дослідницьких програм та ініціатив, визначено в рамках цього наукового дослідження. Детально вивчено й проаналізовано польські програми розвитку вищої освіти, особливості їх формування, упровадження та оцінки. Розкрито особливу роль діяльності польської Національної агенції академічних обмінів, що функціонує з метою координації процесу інтернаціоналізації польських академічних і дослідницьких установ.

Посилання

Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III / [pod red. J. Górniaka]. Warszawa, 2015.

Direct to Internationalization. Warsztaty i szkolenia. URL: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/216-spotkanie-direct-to-internationalization.

Erasmus w Polsce. Polska w Erasmusie / [red. nauk. M. Członkowska-Naumiuk, A. Sam]. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2012, 104 s.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. URL: https://www.nauka.gov.pl/nauka/.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące. URL: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace-tekst,archiwum,1.html.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na 2015–2030. URL: https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-rozwojuszkolnictwa-wyzszego-i-nauki-na-lata-2015-2030.html.

National Tempus. URL: https://www.tempus.org.ua/uk/tempus/what-is-tempus.html.

Pabian, A. (2008). Student jako beneficjent działań promocyjnych szkół wyższych.Marketing i Rynek, № 8, S. 31-37.

Perspektywy Education Foundation. URL: http://perspektywy.org/fundacja/aboutfoundation/who-we-are.

Politechnika Warszawska. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. URL: http://www.elka. pw.edu.pl/Wydzial/O-WEiTI/Historia#.

Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania // Monitoring procesów migracyjnych / [red. Departament Polityki Migracyjnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji]. Warszawa, 2011, S. 37.

Polonicum. Uniwersytet Warszawski. URL: http://polonicum.uw.edu.pl/dla-studentow.

Promocja i targi. NAWA. URL: https://nawa.gov.pl/promocja-i-targi.

Ready, Study, Go! Poland zaprasza do udziału w misji na Ukrainie. URL: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/536-ready-study-go-poland-zaprasza-do-studiowania-najblizszych-sasiadow.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant. 2010, S. 79. URL: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf.

Study in Poland. Krótka historia polskiej internacjonalizacji. URL: www.studyinpoland.pl%2Fkonsorcjum%2Fpdfy%2FTekst_o_umiedzynarodowieniu.doc&usg=AOvVaw1caULOk4e-feoypvmO_OW0.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455. Internetowy System Aktów Prawnych URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20110840455.

Woźnicki, J. (2010). Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020. Przedstawienie projektu środowiskowego. NAUKA, № 1, 54 s.

Опубліковано
2019-10-31