ПРОБЛЕМА УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛИЦЬКОГО ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА У Д/П ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.

  • Ivan Rudianyn Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-9536-4506
Ключові слова: греко-католицька церква, духовенство, україно-польські взаємини, парламент, галицький сейм, австрійський Рейхсрат, А. Шептицький

Анотація

Разом із проголошенням незалежності в нашій державі розпочався процес відродження національного та релігійного життя. На сьогодні церква продовжує посилювати свою роль як повноцінної інституції громадянського суспільства. Будучи за Конституцією відокремленою від держави, вона не відокремлюється від людської спільноти, а навпаки, тісно взаємодіє з нею, бажаючи надати їй духовну підтримку, покращити моральний стан, провадить активну благодійницьку, культурно-просвітницьку та соціальну роботу.

Яскравим прикладом цих відносин є партнерство та конструктивна співпраця в інтересах розвитку українського суспільства. Така ситуація зумовлена не лише утвердженням демократичних засад у житті Української держави, а й поверненням нашого народу до традиційних духовних цінностей, глибокими історичними традиціями, які сьогодні намагаються відродити громада, держава і церква.

Зважаючи на активну інтеграцію України у європейське співтовариство важливого значення набувають наукові дослідження, які висвітлюють історичний контекст участі греко-католицького духовенства у державотворчих процесах.

У даному контексті мова йде про політичну площину україно-польських взаємин другої половини ХІХ- початку ХХ ст., та участі у них галицького греко-католицького духовенства. Ретроспектива україно-польських стосунків та участь у цих процесах греко-католицької церкви сьогодні посідає важливе місце в історичні науці, адже Україна та Польща впродовж свого існування завжди були поруч не тільки як сусіди, але й як країни, які мають спільне минуле та перебувають, хоча й на різних фазах, у стадії розбудови національних держав. До того ж на сучасному етапі Польща активно та всебічно допомагає Україні боронити її територіальну цілісність.

Не зважаючи на те, в історії україно-польських стосунків присутня чимала кількість драматичних епізодів та суперечливих моментів, потреба всебічно досліджувати ці питання, за допомогою залучення нових джерел та підходів залишається актуальною. Про подібні моменти наголосив і Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у Варшаві у серпні 2019 р.

«Радий, що у наших відносинах немає жодних питань, які ми не змогли б вирішити шляхом діалогу та порозуміння. Чудово усвідомлюємо, що напружені відносини України та Польщі стали б для наших недругів прекрасним подарунком, а отже – ми не повинні цього робити. Ми домовились оновити й перезавантажити двосторонню робочу групу, що працюватиме під патронатом обох президентів для того, щоб усі темні плями минулого не завадили нашими народам будувати спільне світле майбутнє», – сказав Володимир Зеленський.

Посилання

Lekhniuk R. Ukrainsko-polski vidnosyny v Halychyni na zlami ХІХ-ХХ stolit u vysvitlenni hazety "Ruslan". Intermarum: istoriia, polityka, kultura. 2015. Vyp. 2. S. 92-105.

Ukrainsko-polski vidnosyny. (Avtor: Kyrychuk Yurii). URL: http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/istoria/operacia-visla/ukraiensko-polskividnosiniavtorkiricukurij (data zvernennia 04.10. 2020)

Panfilova T. Rol Hreko-katolytskoi tserkvy ta yii dukhovenstva u formuvanni y diialnosti struktur hromadianskoho suspilstva Halychyny (ХІХ-ХХ st.). Istorychni studii Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. 2014. Vyp. 11-12. S. 24-30.

Ilyn L. Halytskyi kraiovyi seim i formuvannia zasad ukrainsko-polskykh politychnykh stosunkiv (1861-1914 rr.). Halychyna. - 2013. Ch. 22-23. S. 168-173. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nikp_2013_22-23_20 (data zvernennia 13.10. 2020)

Korbiak D. Halytska mytropoliia ta Apostolskyi prestol u konteksti polsko-ukrainskykh vidnosyn u Halychyni v ostannii tretyni ХІХ st. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich / рod red. W. Wierzbieńca. – Jarosław, 2014.T. I : Historia-Religia. S. 107–119.

Klish A. Politychna diialnist khrystyiansko-konservatyvnoi techii naprykintsi ХІХ – na pochatku ХХ st. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Klish_Andrii/Politychna_diialnist_khrystyiansko-konservatyvnoi_techii_naprykintsi_XIX__na_pochatku_XX_st.pdf? (data zvernennia 04.10.2020)

Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / pod red. Andrzeja Czyżewskiego, Rafała Stobieckiego, Tomasza Toborka, Leonida Zaszkilniaka. Warszawa; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej. 2012. 496 s.

Zvernennia i povidomlennia pro pidhotovku i provedennia vyboriv deputativ do avstriiskoho parlamentu. TsDIAL (Tsentr. derzh. arkhiv Ukr. m. Lviv) F. 180. op. Spr. 30.

Zoria Halytska. 1849. 29. sich.

Dreval Yu. Do pytannia pro vstanovlennia ukrainskoho parlamentaryzmu (zakhidnoukrainskyi dosvid). Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr. Lviv, 2008. Vyp. 14/15.

Levytskyi K. Ictoriia politychnoi dumky halytskykh ukraintsiv, 1848–1914 : na pidstavi spomyniv. Lviv : Druk. oo. Vasyliian u Zhovkvi, 1926. 737 s.

Narysy z istorii suspilnykh rukhiv i politychnykh partii v Ukraini (ХІХ-ХХ st.) : navch. posib. / za zah. red. Ya. Malyka. – Lviv : Svit, 2001. 296 s.

Antoshevskyi T. Do istorii khrystyiansko-suspilnoho rukhu v Halychyni (90-ti rr. ХІХ st. – 1914 r.). Lviv : b. v. 1997. 37 s.

Iatsyshyn U. Rol mytropolyta Andreia Sheptytskoho u rozvytku parlamentaryzmu v Zakhidnii Ukraini. Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku : zb. nauk. pr. Nats. akad. nauk Ukrainy / redkol. Ya. Isaievych ta in. Lviv, 2007. Vyp. 19.

Perviy poslu Halytskoi Rusy. – kinets XIX st. – poch. XX st. b. m.: b. v.

Chornovil I. Ukrainska fraktsiia Halytskoho kraiovoho seimu, 1861–1901 : (Narys z istorii ukrainskoho parlamentaryzmu). Lviv : In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha, 2002. 288 s.

Zapysky i vypysky Yuliana Romanchuka z politychnykh pytan. TsDIAL (Tsentr. derzh. arkhiv Ukr. m. Lviv) F. 180. op. 1. Spr. 30. F. 382. op.1. Spr. 60.

Vitvytskyi V. Uchast Hreko-katolytskoho dukhovenstva v roboti ukrainskykh hromadskykh orhanizatsii Skhidnoi Halychyny na pochatku XX st. Vyzvolnyi shliakh. 2002. Kn. 12.

Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu krajowego galicyjskiego we Lwowie (15−26 kwietnia 1861 r.). Lwów : Sejm krajowy galicyjski. Druk. E. Winiarza, 1861.

Prohrama polytycheskoho obshchestva rusynovъ «Russkaia Rada» vo Lvove. Lvov : Stavropyhyiskyi instytut, 1871.

Sukhyi O. Halychyna: mizh Skhodom i Zakhodom : narysy istorii XIX – pochatku XX st. Lviv : Lviv. derzh. un-t im. I. Franka, 1999. 204 s.

Vidomosti, protokoly ta inshi materialy pro uchast pravlinnia tovarystva u vyborchykh kampaniiakh v Halychyni ta orhanizatsii «Klubu ukrainskykh deputativ» 1870-1876 rr. TsDIAL (Tsentr. derzh. arkhiv Ukr. m. Lviv) F. 196. op. 1. Spr. 26.

Petytsiia polytycheskoho obshchestva rusynov «Russkaia Rada» vo Lvove v vusokoi palate deputovanukh y velmozh vo Vedny. Lvov : Typ. Stavropyh. in-ta, 1871.

Kaczala S. Polityka Polaków. Względem Rusi :Lwów, 1879. 367 s.

Dilo. 1885. 12(24) zhovt.

Lysty, povidomlennia, statti ta inshi dokumenty pro vybyry deputativ do kraiovoho Seimu 1896-1898 rr. TsDIAL (Tsentr. derzh. arkhiv Ukr. m. Lviv) F. 810. op.1. Spr. 1.

Dilo. 1894. 28 lyp. (9 serp.).

Holubets M. Velyka istoriia Ukrainy. Kyiv : Hlobus, 1993. 350 s.

Pastyrski poslannia Sheptytskoho A. do dukhovenstva i narodu. 1901-1941 rr. TsDIAL (Tsentr. derzh. arkhiv Ukr. m. Lviv) F. 358. op.1. Spr. 7.

Tvory sluhy Bozhoho Mytropolyta Andreia Sheptytskoho. Pastyrski lysty (2.VIII.1899 r. – 7.IХ1901 r.). T. 1. Toronto, Ontario : Ukr. Bohoslov. nauk. t-vo, 1965. 282 s.

Stokolos N. Transformatsiia hreko-katolytsyzmu v Avstro-Uhorskii imperii. Liudyna i svit. 2002. № 4.

Опубліковано
2020-11-26