Інформаційна глобалізація в Україні: детермінанти, особливості та перспективи

  • Iryna Koltsova Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: інформація, глобалізація, держава, Україна, законодавство, інтеграція

Анотація

У статті розглянуто глобалізацію інформаційного суспільства як суспільство нового типу, яке формується в результаті глобальної соціальної революції, базисом якої є розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій. Тема дослідження – аналіз сучасного стану входження України у світовий інформаційний простір; визначити позитивні сторони й проблемні аспекти інформаційної глобалізації України. Зазначено, що практично кожна європейська країна має документ найвищого рівня, у якому визначено національну політику з побудови інформаційної демократії та інформаційного суспільства. Україна не є винятком і також формує правовий фундамент інформаційного законодавства, що досліджено в статті. Сучасний стан національного інформаційного простору характеризує створення слабо взаємозв’язаних по горизонталі та вертикалі галузевих, регіональних і низових підсистем, що відображає відсутність його єдності. Безсистемний розвиток інформаційних ресурсів унеможливлює їх становлення як визначального чинника соціально-економічного росту. Наголошено, що нерозвиненість інформаційного складника державного управління залишає на малоефективному рівні комунікаційні зв’язки між державною владою та суспільством

Посилання

Bagrov N. V. Geography in the information world. K.: Lybid, 2005.181 pp. (in Russian).

Ladyga L. I. «Global Information Society: Positive and Negative Parties», Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «Globalization of the Information Society and Integration Processes: State and Prospects for Development». Lugansk, 2011. P. 64–68 (in Russian).

Khilchevska I. G. Information Globalization: Current Trends and Prospects [Electronic resource]. Available at http://geopolitika.crimea.edu/arhiv/2014/tom10-v-2/050xilch.pdf. Accessed on: January. 10, 2018 (in Ukrainian)

Bilan N. «Formation of the Information Society in the conditions of globalization». Education of the region. № 3. 2014. [Electronic resource]. Available at: http://social-science.com.ua/article/1262. Accessed on: January. 10, 2018 (in Ukrainian).

Mytko A. M. Information Democracy: Realities and Challenges of Time. Lutsk: Tower-Print, 2014. 400 s. (in Ukrainian).

Actual problems of formation and development of the European information space. Lutsk: Lesia Ukrainka VNU, 2012. 353 p. (in Ukrainian).

Political institutions at the turn of the millennium. Dubna: OOO «Phoenix», 2001. 480 s. (in Russian).

Belorus O. G., Lukyanenko D. G., Goncharenko O. M., Maceiko Yu. M., Zlenko V. A., Global Transformations and Development Strategies. National Academy of Sciences of Ukraine. In-t world. the economy and the international relationships. K., 2000. 422 s. (in Russian).

Dovgan O. D. Globalization processes in the information sphere and their impact on information security. Journal of the Kyiv University of Law. 2015. № 1. Pp. 114–118 (in Ukrainian).

Inozemtsev V. L. «Postindustrial society as theoretical construction and emerging reality». Socio-economic problems of the information society. Sumy: IED «Universal Book». 2005 120–148. (in Russian).

Dodonov O. G., Lytvynenko O. V., Zhigalyuk V. V., Yanishevsky S. O., Information Policy in Ukraine: Development Strategy. Strategy of Ukraine's development: theory and practice. K.: NISS, 2002. S. 613 (in Ukrainian).

Dobrovolskaya A., Globalization of the Information Space: Adaptation of Ukraine to Global Trends [Electronic Resource]. Available at: http://soskin.info/ea/2005/9-10/20050918.html. Accessed on: January. 10, 2018 (in Ukrainian).

Опубліковано
2018-04-26