Маніпулятивні технології формування політичних промов В. Путіна

  • Vira Maksymets Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-9003-7055
  • Mariia Orel Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: політичний лідер, політична промова, маніпулятивні технології, В. Путін

Анотація

У статті проаналізовано інструмент маніпулювання впливом на аудиторію та досліджено промови політичного лідера В. Путіна як засіб маніпулятивного впливу на формування думки масової аудиторії. Установлено, що маніпулювання є розповсюдженою формою міжособистісного спілкування, яка розкриває вплив на партнера зі спілкування задля досягнення своїх прихованих мотивів. До інструментів маніпулювання можна віднести мову, емоції, повтори, зміни темпу, дроблення, однонаправлене прийняття рішення, скорочення контакту. Результат аналізу дослідження використання маніпулятивних технологій як вплив на масову аудиторію дають підставу виокремити завдання кожної визначеної мовної технології у формуванні масової опінії в політичних відносинах. Варто враховувати також і те, що мовні маніпулятивні технології є частиною великого процесу координування свідомості людей і спрямовування їхнього рішення в потрібному для оратора напрямі. Саме тому в більшості випадків ці маніпулятивні стратегії важко відрізнити. Питання щодо того, як уникнути маніпулювання, залишається відкритим. Із погляду мови, протистояти цьому не можливо. Але багато що залежить від адресата, який сприймає текст. У цій статті проаналізовано політичні промови В. Путіна та доведено, що політичні лідери використовують різноманітні засоби маніпулювання, приділяючи особливу увагу мовному. Таким чином уживаючи всі маніпулятивні технології, щоб аудиторія неусвідомлено підлаштовувалися під рішення оратора.

Посилання

Dotsenko E. L. Psihologiya manipulyatsii: fenomenyi, mehanizmyi i zaschita // M. : CheRo, izdatelstvo MGU – Moskva, Dotsenko E. L. Psihologiya manipulyatsii: fenomenyi, mehanizmyi i zaschita // M.: CheRo, izdatelstvo MGU – Moskva, 1997. – С. 244–344. [Dotsenko H. L. Manipulative Psychology: phenomenon, mechanism and maintenance // M.: CheRu, publishing house MSU – Moscow, 1997. – P. 244–344.]

Babyuk M. I. Sotsialnaya manipulyatsiya (Filosofskiy analiz)// Avtoref. kand. diss. – Moskva, 2004. – S. 19 [Babuk M. I. Social manipulation (Philosophical analysis) // Author’s Thesis – Moscow, 2004. – p. 19]

Samborska O. V. SotsIalno-psihologIchnI mehanIzmi perekonuyuchogo vplivu: Dis. kand. psihol. nauk: 19.00.05 / KiYivskiy un-t Im. T. Shevchenka. – K., 1997. – S. 53–190. [Samborska O. V. Social-psychological mechanism of convincing influence: Thesis PhD of Psychology: 19.00.05 / Shevchenko Kyiv National University. – К., 1997. – S. 53–190.]

Grays G. P. Logika i rechevoe obschenie // Novoe v zarubezhnoy lingvistike. M. : Progress, 1985. № 16. S. 217–237 [Hrays H. P. Logic and language // The new in overseas’ linguistic. M.: Progress, 1985. #16. P. 217–237]

Morris Ch. Foundations of the theory of signs. – International Encyclopedia of United Sciences. Vol. 1, part 2, Chicago, 1938. Russkiy perevod v izdanii Stepanov Yu.S. (rud) Semiotika: Antologiya. Moskva: Akademicheskiy proekt; Ekaterenburg: Delovaya kniga, 2001. S. 45–97. [Morris Ch. Foundations of the theory of signs. – International Encyclopedia of United Sciences. Vol. 1, part 2, Chicago, 1938.]

Charlz PIrs -1. Ch. S. Peirce. Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Harvard University Press. Vol. 1–6, 1931–1935; Vol. 7–8, 1958 [Ch. S. Peirce. Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Harvard University Press, Vol. 1–6, 1931–1935; Vol. 7–8, 1958]

Kuzmenko O. A., Zhulavska O.O., Metafora u polItichnomu diskursI [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://core.ac.uk/download/pdf/14057816.pdf [Kusmenko O. A., Schulavska O. O., Metaphor in political discourseв. [Electronic resource]. Regime on access: https://core.ac.uk/download/pdf/14057816.pdf]

Bozhesku M. G. SuchasnI doslIdzhennya polItichnogo diskursu. VIsnik LNU ImenI Tarasa Shevchenka – № 14 (273). – Ch. I. – 2013. – S. 6–10. [Bozhesku M. H. Contemporary research of political discourse / Bulletion of Shevchenko Lugansk National University. – № 14 (273). – Ч. І. – 2013. – С. 6–10.]

Shalaeva N. V. Personifikatsiya obraza vlasti v sovetskoy politicheskoy kulture 1920 gg. – Moskva, 2005. – S. 180–182. [Shalaev N. V. Personification of image of power in Soviet political culture 1920 y-y. – Moscow, 2005. – P. 180–182].

Isimanskaya N. A. Tekstovoe perifrazirovanie yi funktsionalnaya svyaz v diskurse. – Moskva, 2005. – S. 59–94. [Isimanska N. A. Rehashing in a text and functional tie in discourse. – Moscow, 2005 – C. 59–94.]

Pavlishin O. V. SemIotichna paradigma suchasnih polItologIchnih doslIdzhen / O. V. Pavlishin // PolItichna dumka HH-HH stolIt: metodologIchnI ta doktrinalnI pIdhodi: pIdruchnik: u 2 – t. / za zag. red. N. M. Homi; [T. V. Andruschenko, O. V. BabkIna, V. P. Gorbatenko ta In.]. – LvIv: «Noviy SvIt-2000», 2016. – S. 242- 264. [Pavlyshyn O. V. Paradigm of semiotic of modern polyetiological research / O. V. Pavyshyn // Political idea XX–XXI centauries: methodological and doctors’ approaches: book: in 2 p. / in gen. est. N.M. Homy; [T. V. Andrushchenko, O. V. Babrina, V. P. Gorbatenko and oth.]. – Lviv: «Novyi Svit-2000», 2016. – P. 242–264.]

Опубліковано
2018-04-26