СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ)

Ключові слова: національні стратегії, штучний інтелект, інформаційна політика, інформаційні технології, країни Вишеградської групи, політика ЄС

Анотація

У статті досліджено національні стратегії розвитку штучного інтелекту в країнах Вишеградської групи, прийняті за рекомендаціями Європейської Комісії в контексті Стратегії розвитку штучного інтелекту в ЄС. У 2018 р. Європейська Комісія на конференції Digital Day 2018  об’єднала міністрів та представників країн ЄС для заохочення співпраці у галузі штучного інтелекту, блокчейну, охорони здоров’я та інновацій, спираючись на прогрес, досягнутий на шляху створення єдиного цифрового ринку, на якій зокрема європейські країни підписали Декларацію про співробітництво в галузі штучного інтелекту. Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина прийняли спільну позицію щодо штучного інтелекту та його потенціалу для розвитку економіки Європейського Союзу, розробивши та впровадивши національні стратегії, аналіз яких дає змогу виявити основні тенденції та механізми реалізації цифрової політики окремих країн ЄС. Кожна з зазначених країн, починаючи з 2018 року почала свій шлях у сфері штучного інтелекту, розробляючи та реалізуючи національні стратегії розвитку штучного інтелекту, враховуючи власні реалії та пріоритети. Разом з тим ці країни спільно працюють на досягнення загальноєвропейських цілей, що передбачає успішну цифрову трансформацію Європи; перехід до кліматично нейтральної, кругової та стійкої економіки з цифровим суверенітетом ЄС; проведення цифрової політики, яка надає людям та бізнесу змогу рухатися назустріч орієнтованому на людину, стійкому та процвітаючому цифровому майбутньому.

Посилання

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini: Rozporiadzhennia kabinetu ministriv Ukrainy vid 02 hrudnia 2020 r. №1556-р URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini-s21220

Leyen U. (2019). A Union that strives for more. My agenda for Europe By candidate for President of the European Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/ sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf.Declaration of cooperation on Artificial Intelligence URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence

Declaration of cooperation on Artificial Intelligence URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Artificial Intelligence for Europe. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-artificial-intelligence-europe

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Coordinated Plan on Artificial Intelligence (COM(2018) 795 final) URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence

Visegrad 4 countries’ thoughts on the Artificial Intelligence and maximising its benefits ahead of release of the European Commission’s Communication on the topic URL: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/stanowisko-grupy-wyszehradzkiej-dotyczace-sztucznej-inteligencji

Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027 URL: https://www.telepolis.pl/images/2019/08/Polityka_Rozwoju_Sztucznej_w_Polsce_na_lata_2019_2027.pdf

Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020URL: http://sipdata.lex.pl/dane/monitory/2021/2445830/1.pdf

Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice URL: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI_socioekonomicke_dopady_2018.pdf

Národní strategie umělé inteligence v České republice URL: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/umela-inteligence/NAIS_kveten_2019.pdf

Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája URL: https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/mi_strategia_2020pdf-1600260676475.pdf

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 URL: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska-2030.pdf

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 URL: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/07/Akcny-plan-DTS_2019-2022.pdf

Опубліковано
2021-02-09