ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2021-01-139-148

Ключові слова:

дипломатичний документ, міжнародний рівень, термін, термінологічна система, офіційно-діловий стиль / підстиль

Анотація

У статті проаналізовано особливості складу дипломатичних документів. Звернено   увагу на термінологію дипломатичного мовленнєвого жанру. Метою статті є вивчення особливостей лексичної структури дипломатичних документів, а саме термінології цих документів та перекладу їх українською мовою. Важливо дотримуватися традиційних правил дипломатичного протоколу (використання форм ввічливості, лаконічності, офіційності), що відображається у використанні певного лексичного матеріалу, включаючи специфічну термінологію. Спостереження над словотворчими особливостями термінів дають можливість дійти висновку, що дериваційні процеси у досліджуваній термінологічній системі представлені переважно суфіксальними утвореннями. Серед найбільш продуктивних є наступні моделі утворення термінів-іменників дипломатичних документів. (де V – дієслівна основа, A – прикметник): 1) V+ ment : agree – agreement, attach – attachment, rapprochement; 2) V+ (t)ion / V+    tion / V+ ation / V+ cation: access – accession, extradite – extradition, ratify – ratification, denunciate – denunciation; 3) A+(i)ty / A+-cy: belligerent –belligerency, royal – royalty, excellent – Excellency. 4) V+ing: acknowledging, agreeing, believing, feeling, deploring, inviting. Особливу увагу слід приділити дипломатичному листуванню. Існує чотири основних типи бачення дипломатичної кореспонденції: записки, листи, меморандуми та записки  В результаті детального аналізу були використані пріоритетні методи перекладу термінів українською мовою. Наведено приклади термінологічної омонімії та проаналізовано методи перекладу власних імен, етикетних формул дипломатичного листування.

Завантаження

Опубліковано

2021-02-09