МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

  • Nataliia Kotsan Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-8157-5070
  • Roman Kotsan Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-6661-3729
  • Anna Sakhniuk Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: метод, методологія, туризм, дослідження, географія, наука

Анотація

У статті узагальнено методи дослідження туристичної сфери, показано вплив удосконалення методології на процес вивчення рівнярозвитку туризму.  Констатовано, що сучасна система методів дослідження туризму має багато  різних засобів одержання наукового результату. У статті розглянуто основні методи які можна використовувати на практиці для дослідження туризму. До таких методів належать: філософські, загальнонаукові, конкурентонаукові. Показано використання філософських методів, під якими розуміють загальні підходи, категорії та принципи і закони, що показують місце досліджуваного об'єкта в реальному світі (принцип об'єктивності, всезагального зв'язку і залежності, закон єдності та боротьби протилежностей, переходу кількісних показників у якісні, заперечення тощо). Наголошено на необхідності застосування у дослідженнях туризмузагальнонаукових методів‒ такихзасобів і прийомів, що мають універсальний характер застосування (аналіз і синтез, індукція та дедукція, узагальнення й абстрагування, порівняння й аналогія, ідеалізація та формалізація), але потребують урахування особливостей конкретних об'єктів дослідження. Так, у туризмі широко застосовують наукові методи системи географічних наук: спостереження з елементом описовості; історичний; порівняльний; картографічний; аналітико-статистичний; експедиційних досліджень; математичного моделювання; системний. У свою чергу соціальний характер туризму обумовлює використання способів і прийомів, сформованих в інших суспільних науках (балансовий, соціологічних досліджень тощо).Наголошено на доцільності використання конкретно-наукових методів у наукових пошуках, які застосовують в окремих науках. Це, зокрема, метод польових досліджень, картографічний тощо.Також наведено приклади застосування новітніх методів і методик у дослідженні туризму, що пов’язано з розширенням предмета дослідження.

Зроблено висновок про те, що сучасна методологія дослідження туризму включає у себе різноманітні методи і різні способи збирання та аналізу інформації. При цьому при вивчені конкретного об’єкта найчастіше використовується не один метод, а сукупність методів і прийомів, що дає можливість досягнути поставленої мети. Наголошено, що удосконалення теоретико-методологічної бази для проведення наукових досліджень у сфері туризму є актуальним завданням.

Посилання

Shablii O. I. Suspilna heohrafiia: teoriia, istoriia, ukrainoznavchi studii. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet im. Franka, 2001. 744 s. (in Ukrainian)

Shablii O. I. Suspilna heohrafiia. Knyha tretia. Problemy teoretychnykh doslidzhen, heohumanistyky, heohrafichnoi osvity [Vybrani pratsi]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2017. 562 s. (in Ukrainian)

Metody doslidzhennia v heohrafii turyzmu URL: https://textbook.com.ua/turizm/1473453508/s-4 (in Ukrainian)

Opornyi konspekt lektsii z dystsypliny «Heohrafiia turyzmu» URL: http://dspace.wunu.edu.ua/retrieve/14453/GT_L.pdf. (in Ukrainian)

Rutynskyi M. Y., Stetsiuk O. V. Turystychnyi kompleks Karpatskoho rehionu Ukrainy. 2008 . 440 s. (in Ukrainian)

Heohrafyia turyzma / Pod red. A.Iu. Aleksandrovoi. M.: Knorus, 2016. 592 s. (in Ukrainian)

Naukovi doslidzhennia v turystskii industrii URL: http://eprints.kname.edu.ua/50271/1/2018%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20186%D0%9B%202018%20%D0%9A%D0%9B%20%D0%9D%D0%94%20%D0%B2%20%D1%82%D1%96.pdf (in Ukrainian)

Tkachuk L. M. Aktualni tendentsii rozvytku turyzmu v Ukraini: heopolitychnyi kontekst. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeyi M. P. Drahomanova. Seriia 4. Heohrafiia i suchasnist, 2015. Vyp. 33, S. 224-237. (in Ukrainian)

Suchasni teorii ta kontseptsii heohrafii turyzmu URL: https://pidru4niki.com/1628041443745/turizm/metodologiya_metodi_doslidzhennya_geografi_turizmu (in Ukrainian)

Ierko A.V. Konstruktyvno-heohrafichni zasady orhanizatsii sportyvno-ozdorovchoho turyzmu Volynskoi oblasti: avtoref. dys. ... kand. heoh. nauk. Lutsk, 2021. 20 s. (in Ukrainian)

Zavarika H.M. Suspilno-heohrafichnyi vymir post konfliktnoho rozvytku turyzmu na prykladi skhidnykh terytorii Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. heoh. nauk. Lutsk, 2021. 20 s.

Опубліковано
2021-02-09