ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО СОТ

  • Kateryna Mysiuk Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-5806-4125
  • Andrii Boiar Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-9379-8140
Ключові слова: СОТ, глобалізація, сільське господарство, іноземні інвестиції

Анотація

У статті проаналізовано зовнішньоторгівельні відносини України після вступудо СОТ. Продемонствовано  динаміку обсягових показників розвитку зовнішньої торгівлі України  за 2018-2020 рр. Варто зазначити, що 2019 рік характеризувався позитивною динамікою зовнішньоторговельного обігу,  темп приросту якого порівняно з 2018 роком склав 6,06%, що в абсолютному виразі становить 6 322,22 млн. дол. США, за рахунок зростання експорту та імпорту на 5,75% та 6,35%. Набуття Україною членства у СОТ стало переламним етапом в розвитку її зовнішньоторговельних відносин. Позитивним наслідком цього став початок переговорів з ЄС щодо створення розширеної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. СОТ сьогодні − це 164 країни світу, понад 95 % обсягу світової торгівлі, понад 90 % світового ВВП і понад 85 % населення світу. Майже тридцять держав мають у СОТ статус спостерігача і знаходяться на різних етапах процесу вступу. Набуття членства в СОТ дало змогу нашій державі не тільки стати повноцінним гравцем на світовому ринку, а й взяти участь у формуванні якісно нових параметрів світової торгівлі на найближчі роки. Останнім часом сфера діяльності СОТ розширюється і передбачає не тільки регулювання торговельних потоків, а й міжнародне економічне регулювання капіталу та робочої сили. Членство в цій організації стало практично обов'язковою умовою для будь-яких країн, які прагнуть інтегруватися у світове господарство.

Опубліковано
2021-10-27