ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: СТРАТЕГІЇ ТА ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

  • Lesya Kachkovska Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0003-3206-1580
  • Galina Maleonchuk Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0001-5078-4622
  • Julia Bilyak Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: E-democracy, електронний уряд, інформаційно-комунікаційні технології, «Стратегія Республіки Польща – e-Poland», електронна платформа «Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej», державна програма «Polska Cyfrowa»

Анотація

У статті визначенні окремі аспекти реалізації електронної демократії та проаналізовано механізми їх впровадження у Республіці Польща. Охарактеризовано окремі відомчі нормативно-правові документи державні проєкти та напрями їх реалізації. Звернена увага, що у Республіці Польща діють національні стандарти взаємодії, які базуються на Європейських стандартах EIF 2.0. Стандарти зумовлюють уніфікацію процесів інформатизації, взаємозамінність та сумісність. За допомогою інтероперабельності державні установи співпрацюють між собою, здійснюють обмін інформацією між установами, цим самим виконують усі правові вимоги з метою покращення адміністративної продуктивності та обмеження бюрократії з користю для людей та бізнесу. Досліджено, що з 2011 р. розвитком інформаційного суспільства в Польщі опікується Міністерство управління та оцифрування (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, МАС). Нині Міністерство управління та оцифрування Польщі успішно реалізувало такі проєкти: Державна програма розвитку інтегрованої інформаційної системи про нерухомість; «Оцифровування» – проєкт, який забезпечував  перехід країни на цифрове телебачення в рамках інформаційно-освітньої програми Міністерства зв’язку. Вивчено використання електронної платформи «Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej» та програми «Polska Cyfrowa». Визначено, що головною метою програми «Polska Cyfrowa» є забезпечення широкого доступу до високошвидкісного Інтернету; стимулювання росту рівня комп’ютерної грамотності серед населення; підвищення ефективності і зручності електронних державних послуг; збільшення обсягу послуг ІКТ та покращення їх якості. За допомоги платформи е-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) можна безкоштовно і без черг за допомогою комп’ютера або смартфона (адже можна завантажити цей додаток на свій телефон), швидко та комфортно, у електронній формі отримати інформацію з різних офісів для отримання електронної адміністративної послуги тощо.

Посилання

Hrytsiak N. V., Soloviov S. H. Elektronna demokratiia: navch. posib. K. : K.I.S., 2015. 66 s.

Hrytsiak N. V., Lytvynova L. V. Derzhavne upravlinnia v umovakh rozvytku informatsiinoho suspilstva : navch. posib. K. : K.I.S., 2015. 108 c.

Kaminska T., Kaminska A., Pasichnyk M. Zarubizhnyi dosvid uprovadzhennia elektronnoho uriaduvannia : monohrafiia. Kyiv : NADU, 2008. 200 c.

Dijk J. Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa, 2010. 321 с.

Masłyk T. Obywatel w społeczeństwie informacyjnym. Kraków, 2010. 391 с.

Doktorowicz K. Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Katowice: Wyd. UŚ. 2005. 257 с.

Batorski D. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, in: «Diagnoza społeczna 2011». Warszawa, 2011. 327 с.

Grodzka D. Elektroniczna administracja, in: «Społeczeństwo informacyjne». Warszawa, 2009. 451 с.

Kasprzyk B. Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, in: «Nierówności społeczne a wzrost gosporarczy». Rzeszów, 2011. 629 с.

Gonciarski W., Mazurek I. E-administracja w Polsce – główne założenia, stan aktualny i kierunki rozwoju. Polska: Nowoczesne Systemy Zarządzania. 2014. T. 9. С. 290.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Co robimy. URL: https://mac.gov.pl/co-robimy.

Pakt na rzecz budowy Społeczeństwa Informacyjnego. URL: https://www.computerworld.pl/felieton/Pakt-na-rzecz-Spoleczenstwa-Informacyjnego,285649.html.

eEurope – An information society for all. URL: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24221 _en.htm.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych. URL: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021010926.

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku. URL: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/spoleczenstwo_informacyjne/dokumenty/Streszczenie.pdf.

Ustawa z 6 września 2001 r. «О dostępie do informacji publicznej». URL: http://administracja.mswia.gov.pl/adm/departament-administra/informacja-publiczna/608,Dostep-do-informacji-publicznej.html.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. «О ochronie danych osobowych». URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. «Prawo telekomunikacyjne». URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041711800/U/D20041800Lj.pdf.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. URL: https://mac.gov.pl/departament-spoleczenstwa-informacyjnego.

Polska Cyfrowa. PO PC Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. URL: https://mac.gov.pl/popc/ (Дата звернення: 25.11.2020).

Systemu Informacji o Nieruchomościach. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. URL: http://mac.bip.gov.pl/programy/rzadowy-program-rozwoju-zintegrowanegosystemu-informacji-o-nieruchomosciach-zespol-opiniodawczy.html

Elektronna platforma posluh derzhavnoho upravlinnia Polshchi e-PUAP. URL: https://epuap.gov.pl/wps/portal/english

Опубліковано
2021-10-27