До питання про визначення поняття «люстрація»

  • Antonina Mytko Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-5234-0758
  • Bohdan Morozov Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: люстрація, механізм люстрації, декомунізація, «очищення влади», деструкція влади

Анотація

У статті досліджено поняття «люстрація» та його трансформації від найдавніших часів до сьогодення. Для теоретичного дослідження люстрації важливим є вивчення історії виникнення поняття, уточнення його змісту, тобто аналіз еволюції цього поняття. Інститут люстрації пройшов значний шлях розвитку й набув різних тлумачень: 1) античний ритуальний обряд, 2) фіскально-статистична функція держави, 3) особлива перевірка державних службовців чи політична цензура.

У процесі дослідження визначено три складові частини процесу люстрації на сьогодні: перевірка на предмет співпраці; оприлюднення та розповсюдження інформації (імен і фактів); виключення визначених категорій осіб із системи державного управління в новій державі

Специфіка загальних компонентів люстрації може бути визначена й проявляється в кожній країні по-різному. «Європейська люстрація» – це інститут перехідного правосуддя, що являє собою процедури, спрямовані на заборону посадовим особам колишніх режимів займати впливові посади в державі після зміни влади.

Що стосується  України, то тут відбулася підміна поняття «люстрація» на термін «очищення влади», що мають різне змістовне навантаження.

Посилання

Bybyk S. at al., Slovnyk inshomovnykh sliv. Tlumachennya, slovotvorennya ta slovovzhyvannya, Kharkiv : Folio, 2005 (in Ukrainian).

Shemshuchenko Yu. At al., Yurydychna entsyklopediya: T. 3: K–M., Kyiv : «Ukr. Entsykl», 2001 (in Ukrainian).

Smolii V. at al., Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: T. 6: La–Mi, Kyiv : «Naukova dumka», 2009 (in Ukrainian).

Rybachok I., Sources of studing historical demography of Volhynia in the second half XVI – first half of century, Naukovi pratsi istorychnoho fakul’tetu Zaporiz’koho natsional’noho universytetu [Scientific works of Zaporozhsky National University Historical Department], vol. XXVII, pp. 310–318, 2009 (in Ukrainian).

Minenkova N. Lustration as a scientific problem of modern foreign and domestic research», Evropsky politicky a pravni diskurz, Vol. 3, Iss. 4, pp. 90–97, 2016. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2016_3_4_15. (in Ukrainian).

Pro ochyshhennja vlady: zakon Ukrayiny [For Lustration: the law of Ukraine] (05.01.2017). [Online]. Available:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18 (in Ukrainian).

Mytko A. Lustration in Ukraine: Conflicts, Achievements and Prospects, Naukovyj visnyk Skhidnojevropejsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Lesi Ukrajinky. Mizhnarodni vidnosyny, no. 6, pp. 187–192, 2017 (in Ukrainian).

Hlabystova K. Approaches to understanding the essence of lustration: legalaspect, Visnyk Pivdennogho reghionaljnogho centru Nacionaljnoji akademiji pravovykh nauk Ukrajiny[Journal of the South Regional Center of National Academy of Legal Sciences of Ukraine], no. 8, pp. 46–52, 2016. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2016_8_8 (in Ukrainian).

Hoshovskyi V. Scientific approaches and legislative interpretation of the concept «lustration», Pravo Ukrajiny [LawofUkraine], Issue 11, pp. 220–226, 2016 (in Ukrainian).

Опубліковано
2018-04-26